લખાણ પર જાઓ

ઉદવાડા (તા. પારડી): આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

આ ઉપરાંત [[રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ નં. ૮]] અહીંથી પસાર થાય છે, જેમાં [[પારડી]] અને [[વાપી]]ની વચ્ચે ઉદવાડા ગામ આવતું હોવાથી અહીં સહેલાઇથી પહોંચી શકાય છે. રાજ્ય ધોરી માર્ગ દ્વારા અહીંથી [[દમણ]] પણ જઇ શકાય છે.
 
ઉદવાડાથી સૌથી નજીકનું વિમાન મથક દક્ષિણ દિશામાં [[મુંબઇ]] તથાતેમ જ ઉત્તર દિશામાં [[સુરત]] ખાતે આવેલું છે.
 
૫૭,૩૩૨

edits