લખાણ પર જાઓ

ગુરુ પૂર્ણિમા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2405:204:818A:98FE:C29:2AF2:66C7:373E (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
No edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું 2405:204:818A:98FE:C29:2AF2:66C7:373E (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ: Rollback
લીટી ૩:
|image = Shukracharya and Kacha.jpg
|caption = શિષ્યને આશીર્વાદ આપતા ગુરૂ
|official_name = rosan
|observedby = [[હિંદુ]] અને [[બૌદ્ધ]]
|begins =