"ચેલ્સી ફૂટબોલ ક્લબ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (લિંક્સ થી કડી)
| current =
| website = http://www.chelseafc.com
| pattern_la1 = _chelsea1718h_cfc1920h
| pattern_b1 = _chelsea1718h_cfc1920h
| pattern_ra1 = _chelsea1718h_cfc1920h
| pattern_sh1 = _chelsea1718h_cfc201920h
| pattern_so1 = _cfc1920hlong
| leftarm1 = 0000FF
| body1 = 0000FF
| rightarm1 = 0000FF
| shorts1 = 0000FF
| socks1 = FFFFFF
| pattern_la2 = _chelsea1718a_chelsea1920a
| pattern_b2 = _chelsea1718a_chelsea1920a
| pattern_ra2 = _chelsea1718a_chelsea1920a
| pattern_sh2 = _chelsea1718a_usa18h
| pattern_so2 = _cfc1920along
| leftarm2 = FFFFFF
| body2 = FFFFFF
| rightarm2 = FFFFFF
| shorts2 = FFFFFF
| socks2 = 1F32B60000FF
| pattern_la3 =_chelsea1415t
| pattern_b3 =_chelsea1415third
| pattern_ra3 =_chelsea1415t
| pattern_sh3 =_chelsea1415t
| pattern_so3 =_chelsea1415t
| leftarm3 = 212121
| body3 = 212121
| rightarm3 = 212121
| shorts3 = 212121
| socks3 = 131522
}}
 
૧૩

edits

દિશાશોધન મેનુ