"વિકિપીડિયા:General disclaimer" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
105.12.0.141 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (105.12.0.141 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
{{Disclaimer header}}
sesnsnfusufe
<div style="text-align: center; font-size: x-large; padding: 1em;">WIKIPEDIA MAKES NO GUARANTEE OF VALIDITY</div>
 
Wikipedia is an online open-content collaborative encyclopedia; that is, a voluntary association of individuals and groups working to develop a common resource of human knowledge. The structure of the project allows anyone with an Internet connection to alter its content. Please be advised that nothing found here has necessarily been reviewed by people with the expertise required to provide you with complete, accurate or reliable information.
 
That is not to say that you will not find valuable and accurate information in Wikipedia; much of the time you will. However, '''Wikipedia cannot guarantee the validity of the information found here.''' The content of any given article may recently have been changed, vandalized or altered by someone whose opinion does not correspond with the state of knowledge in the relevant fields. Note that most other encyclopedias and reference works [[Wikipedia:Non-Wikipedia disclaimers|also have disclaimers]].
 
=== No formal peer review ===
'''None of the contributors, sponsors, administrators or anyone else connected with Wikipedia in any way whatsoever can be responsible for the appearance of any inaccurate or libelous information or for your use of the information contained in or linked from these web pages.'''
 
=== No contract; limited license ===
block all
Please make sure that you understand that the information provided here is being provided freely, and that no kind of agreement or contract is created between you and the owners or users of this site, the owners of the servers upon which it is housed, the individual Wikipedia contributors, any project administrators, sysops or anyone else who is in ''any way connected'' with this project or sister projects subject to your claims against them directly. You are being granted a limited license to copy anything from this site; it does not create or imply any contractual or extracontractual liability on the part of Wikipedia or any of its agents, members, organizers or other users.
 
There is '''no agreement or understanding between you and Wikipedia''' regarding your use or modification of this information beyond the [[Wikipedia:Text of Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License|Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License]] (CC-BY-SA) and the [[Wikipedia:Text of the GNU Free Documentation License|GNU Free Documentation License]] (GFDL); neither is anyone at Wikipedia responsible should someone change, edit, modify or remove any information that you may post on Wikipedia or any of its associated projects.
 
=== Trademarks ===
 
=== Not professional advice ===
If you need specific advice (for example, medical, legal, financial or risk management), please seek a professional who is licensed or knowledgeable in that area.
[[શ્રેણી:વિકિપીડિfucku
 
[[શ્રેણી:વિકિપીડિયા નીતિઓ]]

દિશાશોધન મેનુ