લખાણ પર જાઓ

મહાત્મા ગાંધી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
અન્ય છ એમણે પોતાના અનુભવ તથા દેશની તત્કાલીન સ્થિતિને અનુલક્ષીને આપેલાં વ્રત છે. આ વ્રતોના પાલન પાછળ
સ્વનો વિકાસ કરવો અને એ દ્વારા સત્યનું દર્શન કરવું એ આ લેખોનું મુખ્ય લક્ષ્ય છે. (-જયંત ગાડીત)
-->== આ પણ જુઓ ==
-->
 
* [[ગાંધીવાદ]]
* [[ગાંધીવાદી અર્થશાસ્ત્ર]]
* [[ગાંધીવાદી સમાજવાદ]]
 
== સંદર્ભ ==