લખાણ પર જાઓ

મેંગલોર: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નાનું 122.171.232.51 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને સતિષચંદ્ર દ્વારા કરેલા...
નાનું શ્રેણી:ભૂગોળ દૂર થઇ using HotCat
 
લીટી ૨:
 
{{stub}}
[[Category:ભૂગોળ]] [[Category:કર્ણાટક]]