માલી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
સંદર્ભ પરિમાણ સુધાર્યું.
નાનું (બેવડા સંદર્ભો દૂર કર્યા.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
નાનું (સંદર્ભ પરિમાણ સુધાર્યું.)
| area_sq_mi = 478,839 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
| percent_water = 1.6
| population_census = 14,517,176<ref name=census>{{cite web|url=http://instat.gov.ml/voir_actu.aspx?lactu=44 |title=Mali preliminary 2009 census |publisher=Institut National de la Statistique |accessdateaccess-date=12 January 2010 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20100418055748/http://instat.gov.ml/voir_actu.aspx?lactu=44 |archivedate=18 April 2010 |df= }}</ref>
| population_census_year = એપ્રિલ 2009
| population_census_rank = 67મું
| population_density_sq_mi = 30.3 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
| population_density_rank = 215મું
| GDP_PPP = $40.909 અબજ<ref name=imf2>{{cite web |url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=97&pr.y=10&sy=2014&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=678&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=|title=Mali |publisher=International Monetary Fund |accessdateaccess-date=20 April 2012}}</ref>
| GDP_PPP_year = 2017
| GDP_PPP_per_capita = $2,357<ref name=imf2/>
| Gini_year = 2010
| Gini_change = <!--increase/decrease/steady-->
| Gini_ref = <ref name="wb-gini">{{cite web |url=http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/ |title=Gini Index |publisher=[[World Bank]] |accessdateaccess-date=2 March 2011}}</ref>
| HDI = 0.442 <!--number only-->
| HDI_year = 2015<!-- Please use the year to which the data refers, not the publication year-->
| HDI_change = increase <!--increase/decrease/steady-->
| HDI_ref = <ref name="HDI">{{cite web|url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf|title=2016 Human Development Report|year=2016|accessdateaccess-date=21 March 2017|publisher=United Nations Development Programme}}</ref>
| HDI_rank = 175મું
| currency = પશ્ચિમ આફ્રિકી ફ્રાંક
૧,૦૪,૦૦૯

edits

દિશાશોધન મેનુ