લખાણ પર જાઓ

ઢાંચો:માહિતીચોકઠું તૈયાર ખોરાક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(નવું પાનું : {{ infobox | bodyclass = hrecipe adr | titleclass = fn | title = {{{name|<includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} | image = {{{image|}}} | caption ...)
 
No edit summary
| header1 = {{#if:{{{alternate_name|}}}{{{country|}}}{{{region|}}}{{{creator|}}}|Origin}}
 
| label2 = Alternateઅન્ય {{nowrap|name(s)}}નામ
| class2 = note
| data2 = {{{alternate_name|}}}
| label3 = Placeમૂળ ofઉત્પતિ originસ્થાન
| class3 = note
| data3 = {{{country|}}}
| class3 = country-name
| label4 = Regionક્ષેત્ર orકે stateરાજ્ય
| data4 = {{{region|}}}
| class4 = regionક્ષેત્ર
| label5 = Creatorરચયિતા(s)
| class5 = note
| data5 = {{{creator|}}}
| header6 = {{#if:{{{course|}}}{{{served|}}}{{{main_ingredient|}}}{{{variations|}}}{{{calories|}}}{{{other|}}}|Dish details}}
 
| label7 = Courseપીરસવાનો servedસમય
| data7 = {{{course|}}}
| label8 = Servingપીરસવાનું temperatureતાપમાન
| data8 = {{{served|}}}
| label9 = Mainમુખ્ય સામગ્રી {{nowrap|ingredient(s)}}
| data9 = {{{main_ingredient|}}}
| class9 = ingredient
| label10 = Variationsવિવિધારૂપો
| data10 = {{{variations|}}}
| label11 = Approximateઅંદાજિત [[calorieકેલેરી]]s per serving
| data11 = {{{calories|}}}
| label12 = Otherઅન્ય informationમાહિતી
| data12 = {{{other|}}}
 
૬૦૨

edits