મહાત્મા ગાંધી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
 
[[શ્રેણી:૧૮૬૯માં જન્મ]]
[[શ્રેણી:૧૯૪૮૧૯૪૮માં મૃત્યુઓમૃત્યુ]]
[[શ્રેણી:ગુજરાતી સાહિત્યકાર]]
[[શ્રેણી:સમાજ સેવક]]

દિશાશોધન મેનુ