લખાણ પર જાઓ

વિકિપીડિયા:General disclaimer: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2409:4041:696:B766:5C68:DC82:E16:646F (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
No edit summary
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2409:4041:696:B766:5C68:DC82:E16:646F (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
<div style="text-align: center; font-size: x-large; padding: 1em;">WIKIPEDIA MAKES NO GUARANTEE OF VALIDITY</div>
 
Wikipedia is an online open-content collaborative encyclopedia; that is, a voluntary association of individuals and groups working to develop a common resourcresource of human knowledge. The structure of the project allows anyone with an Internet connection to alter its content. Please be advised that nothing found here has necessarily been reviewed by people with the expertise required to provide you with complete, accurate or reliable information.
 
That is not to say that you will not find valuable and accurate information in Wikipedia; much of the time you will. However, '''Wikipedia cannot guarantee the validity of the information found here.''' The content of any given article may recently have been changed, vandalized or altered by someone whose opinion does not correspond with the state of knowledge in the relevant fields. Note that most other encyclopedias and reference works [[Wikipedia:Non-Wikipedia disclaimers|also have disclaimers]].