લખાણ પર જાઓ

વિક્રમ સંવત: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2409:4041:E9E:E284:0:0:828B:8E09 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2409:4041:E9E:E284:0:0:828B:8E09 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
 
== ઇતિહાસ ==
એક માન્યતા પ્રમાણે રાજા [[વિક્રમાદિત્ય|વિક્રમાદિત્યએ]] શક રાજાઓને હરાવીને અવન્તિ દેશને મુક્ત કર્યો હતો એના માનમાં ઈસ્વીસન પૂર્વે છપ્પનમાં આ સંવતની શરુઆત કરવામાં આવી હતી. ભારતીય પ્રદેશો પૈકી ગુજરાતમાં [[સોલંકી વંશ|સોલંકી રાજાઓના]] સમયથી વિક્રમ સંવત પ્રચલીત રહ્યું છે.નોંધનીય બાબતએ છે કે સોલંકી કાળ દરમ્યાન સિંહ સવંતની શરૂઆત થઈ હતી.
 
== મહિનાઓ ==