લખાણ પર જાઓ

ઢાંચો:માહિતીચોકઠું તૈયાર ખોરાક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
No edit summary
| headerstyle = background-color: #b0c4de
 
| header1 = {{#if:{{{alternate_name|}}}{{{country|}}}{{{region|}}}{{{creator|}}}|Originઉત્પતિ}}
 
| label2 = અન્ય નામ
| data5 = {{{creator|}}}
 
| header6 = {{#if:{{{course|}}}{{{served|}}}{{{main_ingredient|}}}{{{variations|}}}{{{calories|}}}{{{other|}}}|Dishવાનગીની detailsમાહિતી}}
 
| label7 = પીરસવાનો સમય
૬૦૨

edits