શ્રેણી:ગુજરાતનાં હવાઈ મથકો

વિકિપીડિયામાંથી

આ શ્રેણી ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ હવાઈ મથકોનો સમાવેશ કરે છે.