સભ્યની ચર્ચા:2409:4041:2E03:4A0D:24ED:9385:4786:145A

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦[ફેરફાર કરો]

Information icon મહેરબાની કરીને વિકિપીડિયા પર ખરાબ સંપાદનો કરવાનું બંધ કરો જેમ કે હમણાં તમે કર્યું. તમારા સંપાદનો ભાંગફોડમાં ગણાય છે અને તેથી પૂર્વવત કરાયા છે. વધુ પડતી ભાંગફોડ તમને વિકિપીડિયા પર પ્રતિબંધિત કરી શકે છે. આભાર!


આ એક અજ્ઞાત સભ્યનું ચર્ચા પાનું છે, જેમણે ક્યાં તો પોતાનું ખાતું ખોલ્યું નથી અથવા તો તેને વાપરતા નથી.

આથી તેમને ઓળખવા માટે અમારે સાંખ્યિક IP સરનામાની મદદ લેવી પડી છે.

આવું IP સરનામું ઘણાં અન્ય સભ્યો પણ વાપરતા હોઇ શકે છે.

જો તમે અજ્ઞાત સભ્ય હોવ અને માનતા હોવ કે અસંધિત ટિપ્પણીઓ તમારી તરફ વાળવામાં આવી છે, તો કૃપયા ખાતું ખોલો અથવા પ્રવેશ કરોનો ઉપયોગ કરશો જેથી તમને કોઈ અજ્ઞાત સભ્ય સમજવાની ભૂલ ભવિષ્યમાં ટાળી શકાય.