સભ્યની ચર્ચા:KartikMistry/Archive8

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી
સંગ્રહ

જૂની ચર્ચાઓ


વર્ષ
'૧૨ '૧૩ '૧૪ '૧૫


'૧૬ '૧૭ '૧૮ '૧૯


'૨૦ '૨૧ '૨૨

[ફેરફાર કરો]

આ ચર્ચા પૂરી થઈ ગઈ છે અને તેને બંધ જાહેર કરવામાં આવી છે.
વિકિપીડિયા
વિકિપીડિયા

Hi Kartik,

it turns out there's a problem with the Gujarati Wikipedia logo as seen in the top-left corner of this project. For some reason, the original SVG logo was just a PNG blob pasted into an SVG file, and it wasn't spotted until this year by @Amir on my talk page on Commons. This can be seen very clearly by going to this page and scaling the logo up to 200% or 300% of the original size; you can see the logo gets really blurry, unlike, for example, the Hindi Wikipedia logo which, being a true SVG, scales just fine.

As you can see from the discussion of my talk page, after a few years' worth of effort, we're nearing the time when all Wikipedia projects have an SVG logo, which I'm sure you know will be very useful in the future; as of now, we're mostly interested in using SVG-generated PNG versions to allow us to serve higher resolutions logos for high-density displays. The problem with the Gujarati Wikipedia logo, as it stands now, is twofold: (1) as it's a raster image rather than a vector one, we're not able to use it for that purpose and (2) there's no documentation that I could find saying what font it uses.

In a true wiki spirit, and being rather ignorant, I went ahead and re-created the logo using Lohit Gujarati, as seen to the right. As you can see, it is massively different from the current logo; I hope it's a change that you guys would consider welcome. Nevertheless, due to this significant change, I would like to get your opinion and an agreement from this community before deploying the logo. So, I wonder if you could advise me on how this logo looks like (is everything correct? is the font OK?) and perhaps start a discussion among the community so that we could upgrade it to a proper vector one? Thanks, odder (talk) ૦૪:૨૮, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Thanks for bringing this into notice! We should have true SVG logo! Let me start discussion on our Village Pump if logo with Lohit Gujarati is fine or not. Earlier font used was 'Rekha' which is also free font and available under OpenSource license. See discussions happened here. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૮:૫૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
@Odder:, I've started discussion on our VP. Can you update logo with https://github.com/rosettatype/yrsa-rasa and give us to compare? This font is OpenSource and available in Debian (and other OSs I believe). --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૨:૫૪, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
Thanks for the pointer, I guess my Google skills are getting worse, I did try searching for other Gujarati fonts but didn't see that one :-( I just uploaded a version of the logo using Rasa as File:Wikipedia-logo-v2-gu-rasa.svg (as visible to the right); I'm no expert but it looks better to me than the Lohit Gujarati version, what do you guys think? odder (talk) ૧૮:૨૨, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
@Odder:, sorry to bother you. Can you make one more in Mukta Vaani font. It is open source font too. see here. So we can have some options to discuss and choose from. Thank you and regards,--Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૮:૩૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
@Nizil Shah: No worries at all, I'm happy to help you make the best informed choice you can :-) I uploaded a version of the logo using Mukta Vaani at File:Wikipedia-logo-v2-gu-mv.svg, let me know what you think. odder (talk) ૧૯:૫૧, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
Oops, ચિત્ર:Wikipedia-logo-v2-gu-mv.svg having broken rendering of Gujarati text :/ --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૯:૫૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
I didn't see it at first, but yes, you're right. It appears to be a problem with Mukta Vaani, unfortunately — nothing that I can fix myself :-( odder (talk) ૨૦:૨૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
Sorry for late reply, we were busy with Wikipedia Workshop. I also noted that. We need text "મુક્ત વિશ્વજ્ઞાનકોશ" - not "મુક્ત વિશ્વજ્ઞાનકોષ". Note the last character! Also, is it possible to make SVG logo using current Rekha font and replace it quickly? Thanks! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૦:૧૧, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
@Odder: I think you missed this.-Nizil Shah (ચર્ચા) ૦૯:૫૭, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
@Nizil Shah Yes, I wasn't mentioned in the last message and definitely missed it. I have now fixed the typo in all three logos (using Lohit Gujarati, Rasa and Mukta Vaani) and also just uploaded a version using Rekha. Please let me know if it looks okay to you. odder (talk) ૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
@Odder:, Go ahead with updated version using Rekha. Thanks for your work! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૧:૫૧, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
The second logo looks much better. The first logo (the one currently in use) looks horrid. Also, shouldn't it be મુફ્ત and not મુક્ત? --Spirit of the night (ચર્ચા) ૧૭:૩૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
It is chosen by Gujarati Wikipedia community with voting. Too late! Please start new discussion regarding that in WP:VP. Also મુફ્ત is literal translation of Free, while મુક્ત shows Freedom, which is much better with context here. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૮:૧૧, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ગુજરાતી સાહિત્યનો ઈતિહાસ ગ્રંથ ૮ [સ્વાતંત્ર્યોત્તર યુગ: ૧૯૩૬ થી ૧૯૫૦] (નવો ગ્રંથ બે ભાગમાં; ૨૦૧૮)[ફેરફાર કરો]

હાલમાં જ બે મહિના પહેલા ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા ગુજરાતી સાહિત્યના ઈતિહાસનો નવો ગ્રંથ (ગ્રંથ ૮) બે ભાગમાં પ્રકાશિત થયો છે. આ ગ્રંથમાં સ્વાતંત્ર્યોત્તર યુગ (૧૯૩૬ થી ૧૯૫૦)ના મહત્ત્વના, જાણિતા અને ન જાણિતા તેમજ સ્ત્રીલેખકો અને બાળસાહિત્યકારો વગેરે વિશેની વિશ્વસનીય અને ખૂબ સારી માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી છે. વિકિપીડિયા માટે ઉપયોગ કરી શકાય તે માટે ખંડ ૧ અને ખંડ ૨ એમ બંને ભાગની અનુક્રમણિકા સ્કૅન કરીને મૂકેલ છે. મારી વિનંતી છે કે એક વખત અનુક્રમણિકામાં આપેલ બધા સર્જકોના નામ ધ્યાનથી વાંચી જશો. અને આપ જેમની ઉપર કામ કરવા માંગતા હો એવા સર્જકોનું લીસ્ટ અલગ બનાવી લેશો. જેથી ભવિષ્યમાં કામ લાગે. આમાનાં ઘણા સર્જકો વિશેની માહિતી ઑનલાઈન ક્યાય ઉપલબ્ધ નથી. જે-તે સર્જક માટે વિકિપીડિયા:સંદર્ભ વિનિમય પરિયોજના પર વિનંતી મૂકવી. -Gazal world (ચર્ચા) ૨૩:૨૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

દૂર કરવા વિનંતી Suman Shah ની નોંધણી વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી પર થયેલી છે એટલે સૌ વિકિમિત્રો તેને રાખવા કે હટાવવા વિશે ચર્ચા કરશે. જો તમે તેની નોંધણીના પાને જઈ અને તમારૂં મંતવ્ય જણાવશો તો અમે તેની યોગ્ય મુલવણી કરી શકીશું.

જો તમે આ લેખ કે ચિત્ર બનાવ્યું હોય તો, કૃપયા એ વાસ્તવિકતાની નોંધ લો કે આની દૂર કરવા માટેની નોંધણી થયાનો અર્થ એવો નથી કે અમને તમારા સદ્ભાવપૂર્ણ સહયોગની કદર નથી. તેનો સરળ અર્થ એટલો જ છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ એમ માને છે કે આમાં કોઈક ચોક્કસ, જેમ કે પ્રકાશનાધિકાર વગેરે જેવી, સમસ્યા છે. જો આ વિષયનો અન્ય લેખ અહીં હાજર હોવાને કારણે આ લેખ દૂર કરાતો હશે તો, તમારી મહેનત (જેની અમે સૌ ખૂબ જ કદર કરીએ છીએ) એળે નહિ જાય. એનો ઉપસ્થિત લેખમાં યોગ્ય રીતે સમાવેશ કરાશે.
સઘળી અવસ્થામાં, કૃપયા આ દૂર કરવાની વિનંતીને અંગતપણે ન લેશો. આ જરાય એવા હેતુપૂર્વક કરેલું નથી. ધન્યવાદ !

Gazal world (ચર્ચા) ૧૪:૨૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

વિકિપીડિયા:ચોતરો#RFC:સગવડો, મુખ્ય_વ્યવસાય, મુખ્ય ખેતપેદાશ તમામ ગામના લેખમાંથી દૂર કરવા બાબત આપનો મત આપશો.-Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૯:૩૩, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

વિકીડેટા આધારિત ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

Template:Infobox Indian jurisdictionનું વિકીડેટા આધારિત વર્ઝન પર આપે કામ કરેલું હતું. તે સત્વરે આગળ વધારશો. આભાર.-Nizil Shah (ચર્ચા) ૦૯:૪૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ચોક્ક્સ! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૦:૨૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
@Nizil Shah:, ફરીથી જોયું પણ હજુ આમાં બહુ કામ બાકી છે. એટલે હજુ થોડો સમય રાહ જોવી પડશે. ત્યાં સુધીમાં આપણા અ.રે. સુધારણા ઢાંચાને Infobox settlement માં કઇ રીતે ગોઠવી શકાય તેના પર કામ કરવાનું વિચારું છું. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૦:૧૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Gujarat samachar wikipage[ફેરફાર કરો]

Hello Kartik bhai, I added useful information on gujarat samachar but it was removed. It was simple line. Please edit the line and redo the changes. I dont know what could be the simpler line more than that. Please see. Thanks. Shwetamits (ચર્ચા) ૧૨:૦૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

મારા મતે આપે ઉમેરેલો સ્ત્રોત પૂરતો નહોતો. અન્ય મુખ્ય સમાચારપત્રોમાં આ વિશેના સમાચાર હોય તો શોધી તે સાથે સંદર્ભ તરીકે ઉમેરવા વિનંતી છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૨:૪૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
Thank you for your reply. I have 7 references links. Please check:thequint.com, oplindia.com, thecitizen.in, southasiajournal.net, thewire.in, dailyhunt.in, wiseindiantongue.com --Shwetamits (ચર્ચા) ૧૪:૩૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
ઓકે, હું થોડા સમય પછી ચકાસીશ. બે-ત્રણ દિવસ વ્યસ્ત હોઇશ. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૨૧:૩૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Hello Kartik bhai, I have added one article of કિથાબ . Its Malayalam play. One user had requested me to publish the translated article here and i find it was okay. Its present in english wikipedia and hindi wikipedia. Please review when you get time. Shwetamits (ચર્ચા) ૧૬:૩૬, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ઓકે. પણ, ઓવરઓલ સુધારવાની જવાબદારી તમારી જ છે :) --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૭:૦૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
Yes noted. Thanks to review :) Shwetamits (ચર્ચા) ૧૩:૧૪, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Regarding your recent EDIT REVERTS[ફેરફાર કરો]

તે આંકડાકીય ભૂલ માટે માફ કરશો. શા માટે દૈનિક સંપાદન જરૂરી નથી? પછી કયા અંતરાલો પછી એપિસોડ્સને અપડેટ કરવું જોઈએ? છેલ્લું સંપાદન ઓગસ્ટમાં કરવામાં આવ્યું હતું અને મને નથી લાગતું કે 8 મહિના એક નાનો સમયગાળો છે. વિકિપીડિયા દરેક માટે સંપાદિત કરવા માટે મફત છે. જો હું દરરોજ એપિસોડ્સની સંખ્યા સંપાદિત કરીને ઠીક છું તો તે કોઈ સમસ્યા હોવી જોઈએ નહીં. ભવિષ્યમાં, જો તમે મારા ગુજરાતી સંપાદનોને પાછું ફેરવો છો, તો તેનો અર્થ એ નથી કે તમે તેને અદ્યતન માહિતી ઉમેરવા કરતાં વિકિપીડિયામાં ઉમેરી રહ્યા છો? પણ, હું ત્યાં બધું ભાષામાં રાખવાનો પ્રયાસ કરીશ, મને ખબર ન હતી કે, ગુજરાતી નંબરો અને હિન્દી નંબરો અલગ દેખાય છે Gunjan Kayarkar (ચર્ચા) ૧૦:૧૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

બસ, એ જ કારણ હતું કે તમને ગુજરાતી અને હિંદી અક્ષરો વચ્ચેનો ભેદ ખબર નથી. માત્ર ફેરફાર કરવા ખાતર ન કરવા વિનંતી છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૨:૫૧, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
If I just edit using Gujarati characters, will that be OK to edit? I guarantee you I will not use other languages here. I read your user page, you're trying to keep Gujarati wikipedia alive. I might help. And if you don't want me to do so you can just say a simple NO to me, I understand 😊😊 Gunjan Kayarkar (ચર્ચા) ૧૭:૨૦, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
જો તમે ગુજરાતી અક્ષરો વાપરો અને દરરોજ આવતા હપ્તાઓ અપડેટ કરો તો ઓકે નથી. ૩-૪ કે ૬ મહિને એકાદ વખત અપડેટ કરવું ઓકે છે. હા, ગુજરાતી વિકિપીડિયાને જીવંત રાખવું એ મારો ધ્યેય છે, પણ ગુણવત્તાના ભોગે નહી જ! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૯:૫૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
બરાબર હું દર મહિને એકવાર ગુજરાતીમાં સખત રીતે કરું છું Gunjan Kayarkar (ચર્ચા) ૧૪:૧૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
લોલ. તમારું ગુજરાતી કાચું જ નહી પણ, સખત કાચું છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૫:૫૧, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
શું કરો છો ? --Gazal world (ચર્ચા) ૧૬:૦૫, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
Gazal World, कौन क्या कर रहा है? Gunjan Kayarkar (ચર્ચા) ૦૧:૫૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

મહાનતમ ભારતીય (સર્વેક્ષણ)[ફેરફાર કરો]

મહાનતમ ભારતીય (સર્વેક્ષણ) इस पृष्ठ पर मेरे संपदनो को आपने पूर्ववत कर दिया है, किंतु वे मैंने सही संपादन किये थे। आप पहले अंग्रेजी लेख पढ लिजिये। धन्यवाद। संदेश हिवाळे (ચર્ચા) ૨૩:૫૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

It is not necessary that English article is correct. Order should be top-down for list, IMHO. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૨૩:૫૭, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
क्या १० महानतम भारतीयों के नाम आंकडो के "क्रम" में लगाना भी गलत हैं? संदेश हिवाळे (ચર્ચા) ૦૦:૦૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
It was list of 10 persons who selected. Order was not given by the voting. Otherwise no point of having last 10. Right? --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૦:૧૦, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ખાંટ રાજપૂત[ફેરફાર કરો]

કાર્તિક ભાઈ "ખાંટ રાજપૂત " સમાજ ના પેજ માં મને લાગી રહ્યું છે કે તમારા થી થોડો ઇતિહાસ ખોટો લખાય ગયો છે...કેમ કે મહંમદ ગજનવી ઈ. સ 1026 માં ભારત માં આવ્યો હતો ને ખાંટ રાજપુત નો ઇતિહાસ હમીરજી ગોહિલ ની સમકક્ષ ઇ.સ.1421થી1470 ની આસપાસ નો છે ..અને હમીરજી ગોહિલ ના સોમનાથ ની સખાતે જતી વખતે મુઝફ્ફર શાહ (ઝફરખાન ) નું ગુજરાત પર સાસન હતું જે નો ઉલ્લેખ "સોમનાથની સખાત"ે માં છે .હમીરજી ગોહિલ નો ઈતિહાસ તેની સાક્ષી પૂરે છે ..જ્યારે મુહમ્મદ ગજનવી "ભીમદેવ સોલંકી" ના સમય માં ભારત આવ્યો હતો..જેનો સમય ઇ.સ 1026 છે ...છતા તમે તમારી રીતે ઇતિહાસ જોઇને તેમાં સુધારો કરશો તેવી આશા રાખું છું...... તેમજ બાહ્ય રીતે સુધારો કરવા બદલ માફી માંગુ છુ..... આભાર

માહિતી સુધારવા માટે આભાર, હું ચકાસીને યોગ્ય રીતે સુધારો કરી દઇશ. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૬:૪૬, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

નમસ્તે, જે રીતે તમે HinduKshatrana નામના userના Contribution page પર જોઈ શકો છો, તે વિશેષ જાતિ સમુહને target કરીને જ ફેરફારો કરે છે અને અમારા પર ભાંગફોળ પ્રવૃતિઓનો આરોપ લગાવે છે! અમારા contributionsમાં તમે સ્પષ્ટ રુપે જોઈ શકો છો કે અમે ગુજરાતી વિકિને સમૃદ્ધ બનાવવા વિવિધ વિષયો પર લેખ લખી યા સુધારી પ્રયત્નો કર્યા છે. આ મામલાની યોગ્ય સમીક્ષા કરી HinduKshtrana નામના યુઝર પર ધ્યાન આપો. વિનંતી થી. --Arjun Sinh Jadeja (ચર્ચા) ૨૧:૨૭, ૯ જૂન ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

એક પ્રશ્ન - અહીં તમે પોતાના માટે અમે શબ્દ વાપરો છો. શું તમે એક થી વધુ સભ્યો એક જ એકાઉન્ટથી એડિટ્સ કરો છો? --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા
! 'અમે' એટલે 'હૂં', અર્જુનસિંહ જાડેજા, ખુદને તુંકારવાનું ચલણ નથી અમારે ત્યાં. --Arjun Sinh Jadeja (ચર્ચા) ૨૦:૨૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
સ્પષ્ટતા કરવા માટે આભાર. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૨૦:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
I always enjoy reading this type of stuff, Kartik. --Gazal world (ચર્ચા) ૦૬:૨૧, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

કલચુરી રાજવંશ પેજ પર સહાયતા[ફેરફાર કરો]

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%B2%E0%AA%9A%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AB%80_%E0%AA%B5%E0%AA%82%E0%AA%B6

આ પેજ પર સંદર્ભો સાથે જાણકારી આપવા પછી પણ પોતાની મરજી પ્રમાણે રિવર્ટ કારી દેવામાં આવે છે. કૃપયા આ પેજ પર નજર રાખો. HinduKshatrana (ચર્ચા) ૧૮:૧૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Are Gujarati Sources are not reliable on Wikipedia ?[ફેરફાર કરો]

મેં @Chudasama_dynasty પેજમાં ઝવેરચંદ મેઘાણી ની સૌરાષ્ટ્ર ની રસધાર નો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કર્યો , પરંતુ ભાઈ @Hindukshatrana એમ કહે છે કે ગુજરાતી સંદર્ભ વાજબી નથી , એવું છે શું ? અને એમ જો ન હોય તો મારા @Chudasama_dynasty પેજ ના કરેલા સુધારા દૂર થવા ન જોઈએ મદદ કરવા વિનંતી , આભાર. Raakuldeep (ચર્ચા) ૧૦:૧૫, ૧૪ જૂન ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

સાહિત્યિક પુસ્તકો ઇતિહાસના લેખોમાં સંદર્ભ તરીકે યોગ્ય ન ગણી શકાય. અન્ય કોઇ ગુજરાતી સંદર્ભ હોય તો માન્ય છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૦:૪૨, ૧૪ જૂન ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
@Raakuldeep: There are many scholarly sources (in Gujarati) available about Chudasama dynasty on archive.org. For instance, Gujaratno Rajkiya Ane Sanskritik Itihas (Vol 4.) By Hariprasad Shastri. --Gazal world (ચર્ચા) ૦૩:૦૯, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ઝડપી પેજ કાઢી નાખવાની નીતિ[ફેરફાર કરો]

શુ તમારા મતે ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર ઝડપી પેજ કાઢી નાખવાની નીતિ (English: Speedy Deletion Policy) હૉવી જોઇઍ? મારા‌ મતે તો‌‌ હૉવી જૉઇઍ તે ઘણી ઉપયૉગી બનશે. -- કેપ્ટનવિરાજ (📧) ૨૩:૦૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

આવી કોઇ સ્પષ્ટ નીતિની જરૂર ગુજરાતી વિકિપીડિયામાં જરૂરી લાગતી નથી. આમ પણ, દૂર કરવાનાં પાનાંને પ્રબંધકો દ્વારા સમયાંતરે ચકાસણી કરાય જ છે તેમજ ગુજરાતી વિકિપીડિયા હજુ પ્રમાણમાં નાનું છે. ભવિષ્યમાં જરૂર થાય તો તેની ચર્ચા તમે ચોતરા પર શરૂ કરી શકો છો. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૭:૪૦, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
બરાબર! -- કેપ્ટનવિરાજ (📧) ૧૩:૦૨, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

મુખપૃષ્ઠ[ફેરફાર કરો]

કાર્તિકભાઇ મુખપૃષ્ઠનુ સંચાલન કૉના દ્વારા કરવામા આવે છે? -- કેપ્ટનવિરાજ (📧) ૧૩:૧૯, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST) હું વિકિપીડિયા:આજનું ચિત્ર માં કેવી રીતે યૉગદાન આપી શકું? -- કેપ્ટનવિરાજ (📧) ૧૩:૨૬, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

સ્ત્રોત ની માન્યતા વિશે[ફેરફાર કરો]

કાર્તિક ભાઈ, મારે જાણવું હતું કે આ વેબસાઈટ ના આર્ટિકલ્સ માન્ય છે વિકિપીડિયા પર જાણકારી નાખવા માટે?

https://www.ichowk.in/ HinduKshatrana (ચર્ચા) ૨૨:૩૫, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

મોટાભાગે આ પ્રકારના સૉર્સ ન વાપરિએ તો સારું. ફક્ત હકિકત પર આધારિત માહિતીઓ માટે આ સૉર્સ વાપરી શકાય, જેમ કે 'કોઈ વ્યક્તિની જન્મ તારીખ'. વિકિપીડિયા:સંદર્ભ વિનિમય પરિયોજના પાનાની પણ આપ મુલાકાત લઇ શકો છો. --Gazal world (ચર્ચા) ૦૩:૦૫, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Regarding English Wikipedia[ફેરફાર કરો]

નમસ્તે કાર્તિક ભાઈ, તમે English વિકિપીડિયા પર Editor હોવ તો આ એક પેજ પર તમારી સહાયતા ની જરૂરત છે. કાલે સભ્ય Hardhrol પર edit ban લગાવ્યા પછી હવે તે મારા ઉપર નો ગુસ્સો આ પેજ પર ઉતારી રહ્યા છે. એક વાર નજર મુકશો તો તમને અંદાજો થઈ જાશે કે actually માં તે શું કરી રહ્યા છે . આ પેજ પર અત્યારે તેમને edit attack કરેલ છે. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lunar_dynasty HinduKshatrana (ચર્ચા) ૧૬:૦૯, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ત્યાં હું ખાસ સક્રિય નથી પણ ત્યાં પણ તેમના પર પ્રતિબંધ માટે તમે માંગણી કરી શકો છો. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૮:૩૭, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
મિત્ર, એમ તો હું B.Tech છું પણ વિકિપીડિયા મારા માટે નવું છે. એટલે હું ખાલી સંદર્ભ સાથે ની થોડીક માહિતી હોય એ નાખું છું અને IP addresses દ્વારા જે vandalism થાય છે એમના વિરુદ્ધ કાર્ય કરું છું એટલે તમારા જેવા administrators જેટલી જાણકારી નથી. તમારી મદદ જોઈએ છે english વિકિપીડિયા પર અને ખાસ કરી ને આવા propogenda ફેલાવનાર users સામે. આમનો મારા ઉપર નો personal ગુસ્સો બાકી બધી ભાષા ની વિકિપીડિયા પર Ahir આર્ટિકલ્સ પર દેખાય છે. આજનું example ઉપર લિંક આપી છે. HinduKshatrana (ચર્ચા) ૨૦:૪૧, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
સ્પષ્ટતા: હું admin નથી :) તમારા જેવો જ સામાન્ય યુઝર-એન્જિનિયર છું. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૨૧:૦૪, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

તમને બીજા કોઈ administrator ની જાણ હોય તો વાત કરી શકશો? કેમકે આ વસ્તુ તો સાવ અવડી દિશા માં જઈ રહી છે. વિકિપીડિયા નો use, personal અને સામાજિક attacks માટે થઈ રહ્યો છે! આમા એડિટર્સ પર જાતિગત હુમલો થઈ રહ્યો છે. હું તો નવો છું વિકિપીડિયા પર એટલે કોઈ admins સાથે contact નથી અને જાણતો પણ નથી કે help લઇ શકું. HinduKshatrana (ચર્ચા) ૨૧:૪૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Banned Wikipedian ni Dhamki[ફેરફાર કરો]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/User_talk:HinduKshatrana Read (July 2019) section HinduKshatrana (ચર્ચા) ૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

@HinduKshatrana: અંગ્રેજી વિકિપીડિયાની વાત ત્યાં જ રાખવી યોગ્ય છે. ગુજરાતી અને અંગ્રેજી વિકિપીડિયા બંને અલગ છે, નિતી નિયમો અલગ છે, લોકો અલગ હોય છે. હું તેમાં કંઇ કરી શકીશ નહી. વધુમાં, તમારા ચર્ચા પાનાં પરથી લાગે છે તમારા પર પણ તમારા ફેરફારોને કારણે પ્રતિબંધ મૂકાયો હતો! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૨:૩૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

હા મિત્ર, અંગ્રેજી વિકિપીડિયા પર હું નવો હતો. એટલે આ ભાઈ ગમ્મે તેમ એડીટ્સ કરી રહ્યા હતા જે મેં રિવર્ટ કર્યા હતા એટલે મારા પર 60 કલ્લાક નો પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો હતો. અને હાલમાં જે મિસ્ત્રી પેજ છે એમ જે ગુર્જર મિસ્ત્રી ની અટકો નાખી હતી મેં એ બધી મારા મિસ્ત્રી મિત્રો ની અટક જાણતો હતો એટલે નાખી હતી. મને ખબર નથી કે અટક નાખવા માટે પણ સંદર્ભ જોઈએ. એટલે હવે હું એ પેજ પર ફેરફાર નહીં કરું કેમકે મારા કરતાં એ જ્ઞાતિ ની બધારે જાણ obviously તમને જ સારી હશે. વાંચવા બદલ આભાર. જય હિંદ. HinduKshatrana (ચર્ચા) ૧૭:૧૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

English Wikipedia has 3RR rule. --Gazal world (ચર્ચા) ૧૮:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ખૂબ આભાર તમારો સભ્ય:Gazal world ભાઈ. આજે પેલી વાર આ Rule પેજ જોયું. આ જણાવા બાદલ તમારો ફરી થી આભાર. મને Pages માં અન્ય સદસ્યો ને Tag કરતા, અને કોઈ લાંબી લિંક હોય તો એને એક word થી represent કરતા શીખવું છે. અને હા તમારી જેમ મારુ userpage બનાવું છે. કૃપયા થોડીક મદદ કરશો. HinduKshatrana (ચર્ચા) ૨૦:૦૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Rishab કરીને જે ભાઈ બેફામ એડિટ કરી રહ્યાં છે તેમની પર નજર નાખી લેવી.[ફેરફાર કરો]

Rishab કરીને કોઈ ભાઈ બેફામ એડિટ કરી રહ્યાં છે અને આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્યનાં પેજ પર આચાર્ય જી અને હેમચંદ્રજી જેવાં માનવાચક શબ્દો લગાવી રહ્યાં છે. મેં તેમને રજૂઆત કરી હોવાં છતાં મારા એડિટ્સ બદલી દીધાં છે. સામે તુચ્છ રીતે મને કહ્યું છે કે તું કહેવા વાળો કોણ અને માનવાચક શબ્દ વપરાશે જ.

સાથે જ જગ્દગુરુ રામભદ્રાચાર્ય નું નામ બદલી ને રામભદ્ર કરી દીધું છે અને કારણ આપ્યું છે કે વિકિ પર માનવાચક શબ્દ ન હોય. આવાં ભાંગફોડિયાઓ પર ધ્યાન આપવા વિનંતી. તાજા ફેરફારો જોઈ જે યોગ્ય લાગે તે નિર્ણય લેવાં વિનંતી. શુભ રાત્રિ—Harshil169 (ચર્ચા) ૨૨:૦૫, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Project Tiger 2.0[ફેરફાર કરો]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

@Ananth (CIS-A2K): Q: Have you asked any community to translate message before doing mass messaging? What's point of translating after it is delivered? --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૦:૦૭, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Community Insights Survey[ફેરફાર કરો]

RMaung (WMF) ૨૧:૨૫, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

પ્રોજેક્ટ ટાઈગર ૨.૦ના હાર્ડવેર સપોર્ટ માટે સમર્થન[ફેરફાર કરો]

શ્રી KartikMistry, મેં પ્રોજેક્ટ ટાઈગર ૨.૦ અંતર્ગત હાર્ડવેર સપોર્ટ માટે આવેદન કરેલ છે. આ અનુસંધાને આપના સમર્થન માટે વિનંતી છે. આપ https://meta.wikimedia.org/wiki/Growing_Local_Language_Content_on_Wikipedia_(Project_Tiger_2.0)/Support/Vijay_B._Barot લિંક દ્વારા આપનું સમર્થન પાઠવશો તેવી આશા સહ.. આભાર. લિ.--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૩:૩૯, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ચોક્કસ! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૯:૪૫, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

પ્રોજેક્ટ ટાઈગર માટે સમર્થન[ફેરફાર કરો]

કાર્તિક ભાઈ, મેં ટાઈગર પ્રોજેક્ટ માટે અહીં આવેદન કર્યું છે. તેમાં ગુજરાતી કોમ્યુનિટી ના સભ્ય તરીકે આપના મતની જરુર છે. આપ મતદાન કરશો તેવી વિનંતી સહ. --હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૧૦:૪૧, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Reminder: Community Insights Survey[ફેરફાર કરો]

RMaung (WMF) ૦૧:૦૫, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Hello KartikMistry, I have made my best to fix and enhance the article. Could you please check it and tell me what you think? I would like to begin an article about Château de Montsoreau. All my very best, --Philippe49730 (ચર્ચા) ૨૨:૪૫, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

આ માહિતીચોકઠું કંઇક વિચિત્ર લાગે છે, જે બીજો લેખ શરૂ કરતા પહેલા સુધારવા વિનંતી છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૮:૧૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
There is a misunderstanding KartikMistry. You asked for the article to be modified and I have tried to clean and to enhance it. I would just want to know what you think of it? Obviously, in case it would not fit the Gujarati wikipedia, I would stop to contribute. This was the spirit of what I was thinking. Very best, --Philippe49730 (ચર્ચા) ૧૨:૧૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
મારો પ્રતિભાવ સ્પષ્ટપણે ઉપર આપેલો છે. ગુજરાતી વિકિપીડિયામાં હકારાત્મક યોગદાન હંમેશા આવકાર્ય છે જ! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૪:૩૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Reminder: Community Insights Survey[ફેરફાર કરો]

RMaung (WMF) ૨૩:૦૦, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

શું આ લેખો માન્ય ગણાશે ને?[ફેરફાર કરો]

કાર્તિકભાઈ, હું વિકિપીડિયા:દરેક ભાષાના વિકિપીડિયામાં હોય એવા પ્રારંભિક લેખોની યાદીમાં થી અત્યારે લેખ બનાવી રહ્યો છું અને મેં અત્યાર સુધી માં ઉદારવાદ અને સ્વાતંત્ર્યવાદ બનાવી દીધાં અને સબમિટ કર્યા છે. તો તે યોગ્ય ગણાશે જ ને? નવો હોવાથી માર્ગદર્શન આપવા વિનંતી. --હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૧૪:૨૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

લેખોને આપના સૂચન મુજબ અપડેટ કરાયા છે. સ્વીકૃત કરવા નમ્ર વિનંતી.—હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૧૦:૨૮, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આભાર. સાંજ સુધીમાં જોઇ લઇશ. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૨:૨૩, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
ઉદારતાનાં બાવલા વિશે હું જોઈ લઉં છું પણ અન્ય ત્રણ લેખોમાં શું ખામી હજુ રહી ગઈ છે? તે જણાવશો.—હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૨૨:૩૭, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
ચકાસવાના બાકી છે. હમણાં બે દિવસ વ્યસ્ત રહીશ એટલે થોડી રાહ જોવા વિનંતી છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૨૨:૫૪, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

જ્યુરી મેમ્બર[ફેરફાર કરો]

Hi, આપણી કમ્યુનિટીમાંથી કોઈ જ્યુરિ મેમ્બર તૈયાર થયું હોય તો હુ પ્રોજેક્ટ ટાઇગર લેખન પ્રતિયોગિતામાં ભાગ લેવા માંગીશ. Otherwise, We will quit from it. --Gazal world (ચર્ચા) ૧૫:૦૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ચાલો ત્યારે હું બની જઉં છું --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૦:૩૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
Cool. --Gazal world (ચર્ચા) ૧૩:૪૨, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

સૌમ્ય સ્મરણ[ફેરફાર કરો]

પ્રોજેક્ટ ટાઈગરમાં ઉમેરેલ લેખો માં કદાચથી ત્રણ લેખો રાષ્ટ્રવાદ, સ્વાતંત્ર્યવાદ અને બરાક ઓબામા અપ્રૂવ થયા નથી અને તેના સૂચનો અમલમાં મુકાઈ ગયેલા છે. જેમ કે, પહેલાં બે માટે શ્રેણી અને છેલ્લા માટે માહિતીચોકઠાનું ગુજરાતી ભાષાંતર. તદુપરાંત, ઉદારતાનાં બાવલાંનું પણ નામકરણ આપે કહ્યું તેમ કર્યું છે. જોઈને મંજૂર કરવા વિનંતી. --હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૧૦:૫૨, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

હા, અપ્રૂવ ટુલમાં કંઇ થઇ તેમ ગરબડ લાગે છે. આજે ફરી જોઉં છું. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૦:૫૪, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
જુઓ, https://meta.wikimedia.org/wiki/User_talk:%D0%9B%D0%B5_%D0%9B%D0%BE%D0%B9#Not_able_to_review_some_articles_for_Project_Tiger_2.0_(Gujarati) --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૧:૦૯, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આપ ફેસબૂક પર હોવ તો લિંક આપો. પ્રોજેક્ટ ટાઇગરનું બધા સભ્યોના ગ્રુપમાં હું છું, ત્યાં તમને ઉમેરી દઈશ. ત્યાં આયોજકો અને પ્રબંધકો પણ છો. --હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૧૧:૩૩, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હું આયોજકોના ગ્રુપમાં છું. આભાર. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૨:૧૨, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
નવા ઉમેરેલા અપ્રૂવ થાય છે? મહેનત પાણીમાં જતી હોય તો રોકાઈ જઉં. --હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૨૦:૫૫, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
તમારું કામ બેકાર નહી જાય. ચિંતા ન કરો. હા, લેખ વધુ વિસ્તૃત હોય તો સારું. સંદર્ભો જો ગુજરાતી ન મળે તો સંદર્ભ વિનિમય યોજનાની મદદ લો. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૨૧:૦૨, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
કાર્તિકભાઈ, ૧૪માં થી ૮જ લેખ સ્વીકૃત થયા છે. ૬ લેખ લઘુત્તમ ધારાધોરણને મળતા તો છે જ. કૃપા કરીને જણાવો કે એ લેખમાં શું કરૂં કે જેથી સ્વીકૃત થાય?—હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૨૩:૩૩, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
૪ લેખો માટે હજુ કંઇ ઇસ્યુ છે, જોઇ લઉ છું. ફરીથી સબમિટ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો? જો ન થાય તો હું તેને હટાવીને તમને જણાવીશ, ફરી પાછો પ્રયત્ન તે પછી કરી શકાય. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૦:૦૨, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
ફરીથી સબમિટ નથી થતાં. એરર આવે છે, જે છે એ આ જ છે. --હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૧૦:૧૯, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
Errors મને વિકિ-ઇમેલ કરવા વિનંતી છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૪:૦૪, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
સાલ મુબારક. કૃપા કરીને ચેક કરવા વિનંતી કે હવે ટૂલ કામ કરે છે કે કેમ. કારણ કે ૭ લેખો સ્વીકૃત થયાં વગરનાં પડી રહ્યાં છે.—હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૦૭:૨૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
તમારા ૪ લેખો ફરી સબમિટ કરવા વિનંતી છે: બરાક ઓબામા, ઉદારતાનું પૂતળું, રાષ્ટ્રવાદ અને સ્વાતંત્ર્યવાદ. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૯:૩૨, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

જી, પણ એ થતાં જ નથી. Already submitted એવું જ લખેલું આવે છે. --હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૧૧:૫૧, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

બધાં લેખો થઇ +1 ગયા છે. તો પણ, તમે સબમિટ કરેલા લેખોમાં જે સામાન્ય ભૂલો હોય છે, તે હવે ન થાય એ જોવા વિનંતી છે. વધારાની જગ્યાઓ, કડીઓ, સંદર્ભો તેમજ કોમન્સ જેવા ઢાંચાઓ વગેરે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૩:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
એશિયન મહિનામાં આપણા સમુદાયે ભાગ લેવાનો છે?—હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૦૯:૩૩, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

કાંસું માં રહેલી જે ભૂલો હતી તે સુધારી દીધી છે. હવે કટ્ટરવાદ અને બાળકમાં જો કોઈ ભૂલ હોય તો બતાવશો.--હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૧૧:૧૮, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

કાંસું લેખ તમારે ફરી સબમિટ કરવો પડશે. બાળક અને કટ્ટારવાદનો વારો રાત્રે મોડા! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૩:૧૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
તમે જ્યાં સુધી અંદરથી રદ નહિં કરો ત્યાં સુધી ફરીથી સબમિટ ના થાય.--હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૦૯:૩૧, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હા. કંઇક લોચો છે. ફાઉન્ટેન વાળા ભાઇને સંદેશો મૂક્યો છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૦:૪૯, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 કામ થઈ ગયું કાંસું ફરી સબમિટ કરવા વિનંતી છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૯:૦૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

હજુ જે ૫ લેખોમાં સમસ્યા હોય તો અહીં કોમેન્ટ કરવા વિનંતી નહીંતર ફુવારો બંધ પડી જશે.—હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૧૮:૪૬, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ફાઉન્ટેન ચાલુ છે. હવે દર કલાકે તો હું સબમિટ કરેલા લેખોને ચકાસી ન શકું. બરોબર? વીકએન્ડમાં થોડી ધીરજ ધરવા વિનંતી છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૨૦:૩૬, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
અરે ભાઈ! જલદીનો સવાલ નથી પણ ત્યાં એક વાર ઝીરો મૂક્યા પછી બહુ લાંબો કૂથો કરવો પડે છે ફરી થી સબમિટ કરવાનો. તેથી કહ્યું કે ટિપ્પણી અહીં થાય તો સારૂં. Enjoy weekends. 😉—હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૨૦:૪૩, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
ઓકે. તમારો લેખ સુધરે પછી હું પોતે પણ સબમિટ (on behalf of you) કરી શકું એ મને આજે ખબર પડી :D --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૨૧:૦૦, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
માત્ર જાણ માટે કે આજે રાતે ૧૨ પહેલાં સબમિટ કરેલા લેખો પહેલાં મહિનામાં જ ગણાવવાના છે. આપને માહિતી મળી જ હશે.--હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૨૧:૧૯, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હિંદુત્વમાં થી કામ ચાલું ઢાંચો દૂર કર્યો છે, કર્મમાં સંદર્ભ આપી દીધા છે અને સમાજવાદમાં કઈ ઘટાડવા જેવું લાગતું નથી. શિવસેનાનો લેખ ચોતરા પર પસંદગી કર્યા પ્રમાણે ભારતના તમામ રાજનૈતિક દળોમાં થી બનાવ્યો છે.—હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૧૪:૫૪, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 કામ થઈ ગયું --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૯:૫૪, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

નમસ્તે કાર્તિક ભાઈ, મારે જાણવું હતું કે ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર Twinkle ટૂલ કઈ જગ્યાથી ઍક્સેસ કરી શકાય છે? HinduKshatrana (ચર્ચા) ૧૬:૧૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

મારા જાણવા મુજબ આ ટૂલ અહીં પ્રાપ્ત નથી. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૦:૪૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

નમસ્કાર કાર્તિક ભાઈ, મારી પાસે આયાતકરના હક્કો નથી તે માટે Template:Infobox anatomy આયાત કરાવી આપવા વિનંતી. --Sushant savla (ચર્ચા) ૦૭:૦૩, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

 કામ થઈ ગયું. આ ઇન્ફોબોક્સમાં વધુ ભાષાંતરની જરૂર છે. લેખમાં મૂક્યા પછી હું ખૂટતું ભાષાંતર ઉમેરી દઇશ. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૨:૧૦, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

વિકિકોશ અને વિકિસૂક્તિના પ્રબંધક અધિકાર માટે મત આપવા વિનંતી.[ફેરફાર કરો]

નમસ્તે! મેં અહિં ગુજરાતી વિકિકોશ અને વિકિસૂક્તિમાં પ્રબંધકના હક મેળવવા આવેદન કર્યું છે. આપ મત આપો તેવી આશા.--હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૦૮:૨૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

મારો કિંમતી અને પવિત્ર મત આપેલ છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૯:૪૧, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

હું પણ તમારા જેમ વિકિપીડિયા પર યોગદાન આપવા માગું છું[ફેરફાર કરો]

શ્રીમાન KartikMistry.

હું પણ તમારા જેમ વિકિપીડિયા પર યોગદાન આપવા માગું છું તો મને જણાવો કે કુ કેવી રીતે તમારા જેવું પેજ બનવું અને કેવી રીતે કામ કરું તે મને સમજાવો। હું PHP ડેવલોપર છું -- Furattechnology (ચર્ચા) ૧૩:૦૯, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

વિકિપીડિયામાં યોગદાન આપવું સરળ છે. તમે શરૂઆત નાનાં ફેરફારોથી કરી શકો છો. દા.ત. તમારું ગામ કે શહેરનો લેખ. તેમાં ખૂટતી વિગતો પૂરી કરી શકો છો કે અધૂરી વિગતોને સુધારી શકો છો. થોડી પ્રેક્ટિસ કરો. તમને જે વિષયમાં રસ હોય તેનાથી પણ શરૂ કરી શકો છો. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૩:૨૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]