સભ્યની ચર્ચા:Snehrashmi/Archive3

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી
સંગ્રહ

જૂની ચર્ચાઓ


વર્ષ
’૧૮ ’૧૯


’૨૦ ’૨૧


’૨૨

[WikiConference India 2020] Conference & Event Grant proposal[ફેરફાર કરો]

WikiConference India 2020 team is happy to inform you that the Conference & Event Grant proposal for WikiConference India 2020 has been submitted to the Wikimedia Foundation. This is to notify community members that for the last two weeks we have opened the proposal for community review, according to the timeline, post notifying on Indian Wikimedia community mailing list. After receiving feedback from several community members, certain aspects of the proposal and the budget have been changed. However, community members can still continue engage on the talk page, for any suggestions/questions/comments. After going through the proposal + FAQs, if you feel contented, please endorse the proposal at WikiConference_India_2020#Endorsements, along with a rationale for endorsing this project. MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૩:૫૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

દૂર કરવા વિનંતી Iકથાબ ની નોંધણી વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી પર થયેલી છે એટલે સૌ વિકિમિત્રો તેને રાખવા કે હટાવવા વિશે ચર્ચા કરશે. જો તમે તેની નોંધણીના પાને જઈ અને તમારૂં મંતવ્ય જણાવશો તો અમે તેની યોગ્ય મુલવણી કરી શકીશું.

જો તમે આ લેખ કે ચિત્ર બનાવ્યું હોય તો, કૃપયા એ વાસ્તવિકતાની નોંધ લો કે આની દૂર કરવા માટેની નોંધણી થયાનો અર્થ એવો નથી કે અમને તમારા સદ્ભાવપૂર્ણ સહયોગની કદર નથી. તેનો સરળ અર્થ એટલો જ છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ એમ માને છે કે આમાં કોઈક ચોક્કસ, જેમ કે પ્રકાશનાધિકાર વગેરે જેવી, સમસ્યા છે. જો આ વિષયનો અન્ય લેખ અહીં હાજર હોવાને કારણે આ લેખ દૂર કરાતો હશે તો, તમારી મહેનત (જેની અમે સૌ ખૂબ જ કદર કરીએ છીએ) એળે નહિ જાય. એનો ઉપસ્થિત લેખમાં યોગ્ય રીતે સમાવેશ કરાશે.
સઘળી અવસ્થામાં, કૃપયા આ દૂર કરવાની વિનંતીને અંગતપણે ન લેશો. આ જરાય એવા હેતુપૂર્વક કરેલું નથી. ધન્યવાદ !

કેપ્ટનવિરાજ (📧) ૧૨:૨૧, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

વિકિ લવ્સ વુમન ૨૦૨૦[ફેરફાર કરો]

Excellent work! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૯:૫૭, ૪ મે ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

આભાર.... --Vijay Barot (ચર્ચા) ૨૧:૧૧, ૪ મે ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Wiki Loves Women South Asia 2020[ફેરફાર કરો]

Wiki Loves Women South Asia 2020.svg

Hello!

Thank you for your contribution in Wiki Loves Women South Asia 2020. We appreciate your time and efforts in bridging gender gap on Wikipedia. Due to the novel coronavirus (COVID-19) pandemic, we will not be couriering the prizes in the form of mechanize in 2020 but instead offer a gratitude token in the form of online claimable gift coupon. Please fill this form by last at June 10 for claiming your prize for the contest.

Wiki Love and regards!

Wiki Loves Folklore International Team.

--MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૯:૪૦, ૩૧ મે ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Project Tiger 2.0 - Feedback from writing contest participants (editors) and Hardware support recipients[ફેરફાર કરો]

tiger face

Dear Wikimedians,

We hope this message finds you well.

We sincerely thank you for your participation in Project Tiger 2.0 and we want to inform you that almost all the processes such as prize distribution etc related to the contest have been completed now. As we indicated earlier, because of the ongoing pandemic, we were unsure and currently cannot conduct the on-ground community Project Tiger workshop.

We are at the last phase of this Project Tiger 2.0 and as a part of the online community consultation, we request you to spend some time to share your valuable feedback on the Project Tiger 2.0 writing contest.

Please fill this form to share your feedback, suggestions or concerns so that we can improve the program further.

Note: If you want to answer any of the descriptive questions in your native language, please feel free to do so.

Thank you. MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૩:૩૫, ૧૧ જૂન ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Wiki Loves Women South Asia Barnstar Award[ફેરફાર કરો]

WLW Barnstar.png
Wiki Loves Women South Asia 2020.svg

Greetings!

Thank you for contributing to the Wiki Loves Women South Asia 2020. We are appreciative of your tireless efforts to create articles about Women in Folklore on Wikipedia. We are deeply inspired by your persistent efforts, dedication to bridge the gender and cultural gap on Wikipedia. Your tireless perseverance and love for the movement has brought us one step closer to our quest for attaining equity for underrepresented knowledge in our Wikimedia Projects. We are lucky to have amazing Wikimedians like you in our movement. Please find your Wiki Loves Women South Asia postcard here. Kindly obtain your postcards before 15th July 2020.

Keep shining!

Wiki Loves Women South Asia Team

MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૮:૫૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

તમારા વિકિપીડિયાને વધુ સમૃદ્ધ બનાવવા માટે આવનારી સંશોધન પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈને અમને મદદ કરો[ફેરફાર કરો]

પ્રિય @Vijay Barot:,

વિકિપીડિયામાં તમારા મહત્વના યોગદાનો માટે આભાર!

તમારા વિકિપીડિયાને વધુ સમૃદ્ધ બનાવવા માટે આવનારી સંશોધન પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈને અમને મદદ કરો. આ તક માટે વધુ જાણવા માટે, કેટલાંક પ્રશ્નોનો જવાબ આપો અને અમે યોગ્ય ઉમેદવારોને મોજણી કરવા માટે સંપર્ક કરીશું.

આભાર, BGerdemann (WMF) (ચર્ચા) ૦૧:૪૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

આ મોજણી અન્ય સેવા વડે કરવામાં આવશે, જે વધારાની શરતોને આધીન છે. અંગતતા અને માહિતીને સાચવવાની શરતો માટે, મોજણીનું અંગતતા લખાણ જુઓ.

Mahatma Gandhi edit-a-thon on 2 and 3 October 2020[ફેરફાર કરો]

Mahatma-Gandhi, studio, 1931.jpg

Hello,
Thanks for showing interest to participate in the Mahatma Gandhi 2020 edit-a-thon. The event starts tomorrow 2 October 12:01 am IST and will run till 3 October 11:59 pm IST.

Note a few points

 • You may contribute to any Wikimedia project on the topic: Mahatma Gandhi, his life and contribution. Please see this section for more details.
 • If you have added your name in the "Participants" section, please make sure that you have mentioned only those projects where you'll participate for this particular edit-a-thon. The list is not supposed to be all the projects once contributes to in general. You may go back to the page and re-edit if needed.

If you have questions, feel free to ask.
Happy Gandhi Jayanti. -- User:Nitesh (CIS-A2K) (sent using MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૦૪:૩૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ (IST))ઉત્તર[ઉત્તર]

Wikipedia Asian Month 2020[ફેરફાર કરો]

Wikipedia Asian Month 2020

Hi WAM organizers and participants!

Hope you are all doing well! Now is the time to sign up for Wikipedia Asian Month 2020, which will take place in this November.

For organizers:

Here are the basic guidance and regulations for organizers. Please remember to:

 1. use Fountain tool (you can find the usage guidance easily on meta page), or else you and your participants’ will not be able to receive the prize from WAM team.
 2. Add your language projects and organizer list to the meta page before October 29th, 2020.
 3. Inform your community members WAM 2020 is coming soon!!!
 4. If you want WAM team to share your event information on Facebook / twitter, or you want to share your WAM experience/ achievements on our blog, feel free to send an email to info@asianmonth.wiki or PM us via facebook.

If you want to hold a thematic event that is related to WAM, a.k.a. WAM sub-contest. The process is the same as the language one.

For participants:

Here are the event regulations and Q&A information. Just join us! Let’s edit articles and win the prizes!

Here are some updates from WAM team:

 1. Due to the COVID-19 pandemic, this year we hope all the Edit-a-thons are online not physical ones.
 2. The international postal systems are not stable enough at the moment, WAM team have decided to send all the qualified participants/ organizers extra digital postcards/ certifications. (You will still get the paper ones!)
 3. Our team has created a meta page so that everyone tracking the progress and the delivery status.

If you have any suggestions or thoughts, feel free to reach out the WAM team via emailing info@asianmonth.wiki or discuss on the meta talk page. If it’s urgent, please contact the leader directly (jamie@asianmonth.wiki).

Hope you all have fun in Wikipedia Asian Month 2020

Sincerely yours,

Wikipedia Asian Month International Team 2020.10

Wikipedia Asian Month 2020[ફેરફાર કરો]

Wikipedia Asian Month 2020

Hi WAM organizers and participants!

Hope you are all doing well! Now is the time to sign up for Wikipedia Asian Month 2020, which will take place in this November.

For organizers:

Here are the basic guidance and regulations for organizers. Please remember to:

 1. use Fountain tool (you can find the usage guidance easily on meta page), or else you and your participants’ will not be able to receive the prize from WAM team.
 2. Add your language projects and organizer list to the meta page before October 29th, 2020.
 3. Inform your community members WAM 2020 is coming soon!!!
 4. If you want WAM team to share your event information on Facebook / twitter, or you want to share your WAM experience/ achievements on our blog, feel free to send an email to info@asianmonth.wiki or PM us via facebook.

If you want to hold a thematic event that is related to WAM, a.k.a. WAM sub-contest. The process is the same as the language one.

For participants:

Here are the event regulations and Q&A information. Just join us! Let’s edit articles and win the prizes!

Here are some updates from WAM team:

 1. Due to the COVID-19 pandemic, this year we hope all the Edit-a-thons are online not physical ones.
 2. The international postal systems are not stable enough at the moment, WAM team have decided to send all the qualified participants/ organizers extra digital postcards/ certifications. (You will still get the paper ones!)
 3. Our team has created a meta page so that everyone tracking the progress and the delivery status.

If you have any suggestions or thoughts, feel free to reach out the WAM team via emailing info@asianmonth.wiki or discuss on the meta talk page. If it’s urgent, please contact the leader directly (jamie@asianmonth.wiki).

Hope you all have fun in Wikipedia Asian Month 2020

Sincerely yours,

Wikipedia Asian Month International Team 2020.10

Mahatma Gandhi 2020 edit-a-thon: Token of appreciation[ફેરફાર કરો]

Mahatma-Gandhi, studio, 1931.jpg

Namaste, we would like to thank you for participating in Mahatma Gandhi 2020 edit-a-thon. Your participation made the edit-a-thon fruitful. Now, we are sending a token of appreciation to them who contributed to this event. Please fill the Google form for providing your personal information as soon as possible. After getting the addresses we can proceed further. Please find the form here. Nitesh (CIS-A2K) (ચર્ચા) ૨૨:૨૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

આભાર. --Vijay Barot (ચર્ચા) ૦૯:૨૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Hello. I was one among those who attended SWT Workshop, conducted today. I have heard your problem present in the file ઢાંચો:વિડિયોવિકિ. I would like to mention some information regarding that specific template:

1){{PAGENAME}} is a magic word which is used to retrieve the name of the page in the same language in which it is present. Eg: If it is મદદ:Magic words, it will display Magic words when {{PAGENAME}} is invoked.

2)In the case of ઢાંચો:વિડિયોવિકિ, the file is not displaying due to 2 reasons, firstly, the file you are trying to locate is not present either in your wiki or in Wikimedia Commons. Secondly, when you use File:Wikipedia-VideoWiki-Archive3.webm, the SUBPAGENAMEE will actually be replaced by an English word and not by a Gujarati word, so, when invoked in any page, it will not display any image except in pages having files containing Gujarati names.

3)Please refer to the table mentioned here. It actually displays the code and it's output. Please compare {{PAGENAME}} and {{PAGENAMEE}}. I think PAGENAME needs to be used instead of PAGENAMEE.

4)In the template, you have provided a url for data6. Actually, you can remove the url and just mention the name of file which you need to use like File:Wikipedia-VideoWiki-Archive3.webm. This is because, when we try to include an image in a page, it first checks whether the image locally exist and if not, the control will automatically redirect to Wikimedia Commons and will search for the image there. So, we do not need to use url there. I think only for infobox parameter like that of website, you need to provide a url. I think I have made the things clear. Adithyak1997 (ચર્ચા) ૧૫:૪૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

@Adithyak1997:, First of all thank you very much for your detailed inputs. I will try to correct it. I would like to link this file Gu.વિકિપીડિયા-વિડિયોવિકિ-વિક્રમ સારાભાઈ, so it appears like en:Wikipedia:VideoWiki/Vikram Sarabhai as on English wiki. Once again I am very thankful to you for your suggestions. --Vijay Barot (ચર્ચા) ૨૦:૩૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
Unfortunately, I don't think it's possible by just invoking the specific template. The reason is: the file names are in English and not in Gujarati. This works fine only in pages where a file exists with the same name of the article. Eg: It will work in સારાભાઈ only if the file Gu.Wikipedia-VideoWiki-સારાભાઈ.webm exists in Gujarati wiki or in Wikimedia Commons. Otherwise, in my knowledge, it's not possible. Adithyak1997 (ચર્ચા) ૨૩:૩૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ઐતિહાસિક પાત્ર માટે માનવાચકનો પ્રયોગ[ફેરફાર કરો]

શું શક્ય બને તો તમે ઐતિહાસિક પાત્ર માટે માનવાચકનો પ્રયોગ કરી શકો? જો તેમની નાની ઉંમરને રીફર કરવા માગતા હોવ તો "બાળ-મૂળરાજ આમ કરવા માગતો હતો" એમ યોગ્ય રહેશે. સીસી: સભ્ય:VikramVajir --હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૦૪:૧૬, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

@Brihaspati: મૂળરાજ સોલંકી લેખમાં મારા સંપાદન બાદ આપે કરેલા ફેરફારોને મેં ધ્યાને લીધેલ છે અને આપના દિશાનિર્દેશ મુજબ માનવાચક શબ્દપ્રયોગનો ઉપયોગ પણ કરેલ છે. પ્રસ્તુત લેખમાં જુલાઈ ૨૦૨૦ સુધીના છેલ્લા સંપાદનની આવૃત્તિમાં ઉપયોગ કરાયેલા સર્વનામોના આધારે જ મેં લેખવિસ્તાર કરેલો હોવાથી આ પ્રકારની ક્ષતિ ઉદ્‌ભવી છે. મિત્ર આપના દિશાનિર્દેશ માટે આપનો આભાર. ભવિષ્યમાં આ પ્રકારના કોઈ પણ સલાહ-સૂચન માટે આપનું સ્વાગત છે. આભાર. --Vijay Barot (ચર્ચા) ૧૯:૨૬, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Festive Season 2020 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Rangoli on Diwali 2020 at Moga, Punjab, India.jpg

Dear editor,

Hope you are doing well. First of all, thank you for your participation in Mahatma Gandhi 2020 edit-a-thon.
Now, CIS-A2K is going to conduct a 2-day-long Festive Season 2020 edit-a-thon to celebrate Indian festivals. We request you in person, please contribute in this event too, enthusiastically. Let's make it successful and develop the content on our different Wikimedia projects regarding festivities. Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 18:22, 27 November 2020 (UTC)

Reminder: Festive Season 2020 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. This message is to remind you about "Festive Season 2020 edit-a-thon", which is going to start from tonight (5 December) 00:01 am and will run till 6 December, 11:59 pm IST.

Please give some time and provide your support to this event and participate. You are the one who can make it successful! Happy editing! Thank You Nitesh (CIS-A2K) (talk) 15:53, 4 December 2020 (UTC)

Token of appreciation: Festive Season 2020 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Rangoli on Diwali 2020 at Moga, Punjab, India.jpg

Hello, we would like to thank you for participating in Festive Season 2020 edit-a-thon. Your contribution made the edit-a-thon fruitful and successful. Now, we are taking the next step and we are planning to send a token of appreciation to them who contributed to this event. Please fill the given Google form for providing your personal information as soon as possible. After getting the addresses we can proceed further.

Please find the form here. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૫:૨૨, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]