સભ્ય:Eukesh

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
gu-1 આ સભ્યને ગુજરાતીનું થોડું ઘણું જ્ઞાન છે અને પ્રારંભિક કક્ષાનું પ્રદાન કરી શકે તેમ છે.
new वय्‌क:या मांभाय् नेपाल भाषा ख:।