લખાણ પર જાઓ

સભ્ય:Mahitgar

વિકિપીડિયામાંથી

મેરા નામ માહિતગાર છે . મૈ મરાઠી ભાષા ભિક્શનરી મે પ્રબંધક છે. મુઝે ગુજરાથી ભાષા ઠીક સે ન આને કે લિએ મુઝે માફ કરે.