સભ્ય:Mahitgar

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

મેરા નામ માહિતગાર છે . મૈ મરાઠી ભાષા ભિક્શનરી મે પ્રબંધક છે. મુઝે ગુજરાથી ભાષા ઠીક સે ન આને કે લિએ મુઝે માફ કરે.