સભ્ય:Ram Prasad Joshee

  વિકિપીડિયામાંથી
  gu-1 આ સભ્યને ગુજરાતીનું થોડું ઘણું જ્ઞાન છે અને પ્રારંભિક કક્ષાનું પ્રદાન કરી શકે તેમ છે.
  hi-3यह सदस्य हिन्दी भाषा में प्रवीण है।
  ne नेपाली भाषाको मातृभाषी हुनुहुन्छ।
  en-2આ સભ્ય મધ્યમ કક્ષાની અંગ્રેજી ભાષા વાપરવા માટે સક્ષમ છે.
  મોબાઇલઆ સદસ્ય મોબાઇલ દ્વારા વિકિપીડિયા પર સંપાદન કાર્ય કરે છે.
  રવિવાર
  ૨૬
  માર્ચ
  ૨૦૨૩
  ૦૩:૧૫ UTC

  Hi, I am a wikepedia user please contact me here

  • or

  here

  • Thanks!