સભ્ય:Sugeeshanchal

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

My Name is: સુગીષ.જી.

Living at : તિરુવનન્તપુરમ,કૅરલ (દક્ષિણ ભારત)

Friends : કમલ તાક્કૂર, અજય પટૅલ , અજય ગૉહિલ - સુરત, જયૅષ પરૅખ નવસારી

malayalam Wikipidean : U can see my contributions in [|www.ml.wikipedia.org]