૫૨ કડવા પાટીદાર

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

૫૨ કડવા પાટીદાર સમાજ એ પાટીદાર સમાજનો એક સમુહ છે. જે વિસનગરના નજિકના ૫૨ ગામોનો બનેલો છે.

પહેલાંના સમયમાં વાહન વ્યવહાર, રસ્તાઓ કે અન્ય ભૌતિક સગવડો ઓછા પ્રમાણમાં હતી ત્યારે નજીકનાં ગામોમાં જ લગ્ન વ્યવહાર થાય તો વહેવાર સાચવવાની સવલત રહે તેવા હેતુથી કડવા પાટીદાર સમાજના લોકોએ અમુક ગામોમાં જ વહેવાર કરવો એવો સર્વસંમત નિયમ બનાવી. આ ૫૨ કડવા પાટીદાર સમાજની સ્થાપના કરી હતી. આ એક સામાજીક વ્યવસ્થા છે.

હવે આવી બધી પ્રથામા કોઇ માનતુ નથી. પહેલાના અરેઞ મેરેજ સમાજ મા જ થતા હતા. હવે એવી માન્યતા નથી રહી.

કડવા પાટીદારમા આ સિવાય નિચેના સમાજ હોય્ છે.

  1. ૪૨ કડવા પાટીદાર
  2. ૮૪ કડવા પાટીદાર
  3. ૭૨ કડવા પાટીદાર
  4. ૧૨ કડવા પાટીદાર
  5. ૪૨ કડવા પાટીદાર