ઝરેર (વનસ્પતિ)

વિકિપીડિયાથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો
ઝરેર
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Rosids
Order: Fabales
Family: Fabaceae
Subfamily: Faboideae
Tribe: Trifolieae
Genus: Melilotus
Species: M. officinalis
Binomial name
Melilotus officinalis
(L.) Pall.
ઝરેર Melilotus officinalis

ઝરેર ( અંગ્રેજી:Melilotus officinalis) એ એક વનસ્પતિ છે. યુરોપ, અમેરીકામાં ઢોરના ચારા તરીકે વપરાતી આ વનસ્પતિની ખેતી પણ કરવામાં આવે છે.

ઝરેરનો છોડ નાનો આઠ થી દસ ઈંચ જેટલી ઊંચાઈ ધરાવતો હોય છે. અત્યંત નાજુક જણાતા આ છોડ પર સુંદર પીળાં ફૂલો બેસે છે. આ ફૂલો ત્રણ ઈંચ જેટલા લાંબા, નળાકાર પુષ્પ વિન્યાસ પર બારીક બુટ્ટાની જેમ ગોઠવાયેલા હોય છે. તેનાં પાંદડાં ત્રિપર્ણી, પર્ણીકા સહેજ લંબગોળ તથા આરાવતૂ કિનાર વાળી હોય છે.