વિજ્ઞાન

વિકિપીડિયાથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો
પરમાણુનું બ્હોર મૉડેલ, વિજ્ઞાન ના ઇતિહાસમાં રજુ થયેલા અનેક વાદની જેમ પ્રયોગો દ્વારા પ્રથમ રજુ અને પાછળથી કઇંક અંશે ખોટું સાબિત થયું હતું.

વિજ્ઞાન ના નીચે જણાવ્યા મુજબ વિવિધ અર્થ છે.

  • વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ : જે જ્ઞાનને વર્ગીકૃત કરી સમજવાની પ્રક્રિયા છે.
  • ઉપર જણાવેલ પ્રક્રિયા દ્વારા ભેગું કરેલ જ્ઞાન.

વિજ્ઞાન ના ક્ષેત્રોનું મુખ્ય બે પરિમાણ માં વર્ગીકરણ થઇ શકે છે.

  • શુદ્ધ(નિયમો અને વાદો નું ઘડતર) ની સામે વ્યવહારુ(નિયમોનો રોજીંદી જીંદગીમાં માનવની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવામાં ઉપયોગ.)
  • પ્રકૃતિ(કુદરતમાં જોવા મળતી ઘટનાઓનો અભ્યાસ) ની સામે સમાજ(મનુષ્યના વર્તન અને સમાજનો અભ્યાસ)

વિજ્ઞાન ના ક્ષેત્રો[ફેરફાર કરો]

પ્રકૃતિ વિજ્ઞાન[ફેરફાર કરો]

વ્યવહારુ વિજ્ઞાન[ફેરફાર કરો]

સમાજ વિજ્ઞાન[ફેરફાર કરો]

વૈજ્ઞાનિકો[ફેરફાર કરો]

vigya eke avi vstu che jenathi apane mota ma moti samsya dur thai sake javi ke tv jane joye tanathi apanane khabar made ane me roshan meye bi eke pote bijali banavano yantra sochaya che