ચર્ચા:ફારસી ભાષા

વિકિપીડિયામાંથી
(ચર્ચા:ફારસી થી અહીં વાળેલું)
Jump to navigation Jump to search

દ્ક્ફોવ્ ર્મ ત્ન્ગ્ક્સન્ ર્જ્॑ન્ર્દ્લ્ધ્ક્ એન્ફ્નલ્.