તાજા ફેરફારો

આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

વિકિમાં તાજેતરમાં થયેલા ફેરફારો પર અહીંથી નજર રાખો.

ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર તાજેતરમાં થયેલાં પરિવર્તનો -- અત્યાર સુધી ૨૬,૮૫૭ વિકિ લેખો લખાયા છે.

લેખ યાદી: બધાંનવાજૂનાલાંબાનાનાસ્ટબએકાકીઅવર્ગીકૃતઅવર્ગીકૃત શ્રેણીનવા સભ્યોનું યોગદાન
બંધુ પ્રકલ્પ: મેટાવિકિકોશવિકિસૂક્તિવિકિપુસ્તકવિકિસ્ત્રોતવિકિજાતિકોમન્સવિકિસમાચાર
યોગદાનકર્તાઓ: વિશેષ પરિયોજના સૂચીવિકિપીડિયા:નીતિસહાયતાજાતે શીખોવિશેષાધિકાર નિવેદન
આંકડાકીય: કુલ લેખ (૨૬,૮૫૭) • કુલ સંપાદન (૪,૬૭,૬૨૦) • નોંધાયેલા સભ્યો (૩૨,૯૬૪) • સક્રિય સભ્યો (૭૫) • ઊંડાઇ (16.73162835057)
વિવિધ પૃષ્ઠ: રદ કરવા માટેના પાનાં (૧૯૦) • દૂરુપયોગ સૂચિનવા પૃષ્ઠો


હાલમાં થયેલા ફેરફારોના વિકલ્પ
કળ:
નવું
આ ફેરફાર દ્વારા નવું પાનું નિર્મિત થયું (નવા પાનાઓની યાદી પણ જુઓ)
નાનું
આ એક નાનો સુધારો છે.
બૉટ
આ ફેરફાર બોટ દ્વારા કરાયો છે
ડેટા
Wikidata સંપાદન
(±123)
પાનાનું કદ આપેલા અંકો જેટલાં બાઈટ્સ જેટલું બદલ્યુ છે.
છેલ્લાં | | | ૧૪ | ૩૦ દિવસમાં થયેલા છેલ્લાં ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦ ફેરફારો દર્શાવો
નાના ફેરફારો છુપાવો | બૉટો બતાવો | અનામી સભ્યો છુપાવો | નોંધણી કરેલા સભ્યો છુપાવો | મારા ફેરફારો છુપાવો | Show page categorization | દર્શાવો Wikidata

૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ ૦૨:૧૮ બાદ થયેલા નવા ફેરફારો બતાવો
   

૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭

૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭