સભ્ય:NehalDaveND

વિકિપીડિયામાંથી

હું સંસ્કૃત વિકિપીડિયાનું કાર્ય કરૂ છું. ગુજરાતી અમદાવાદી હું સંસ્કૃતભાષાને આધુનિક બનાવવા તત્પર છું. जयतु संसकृतम् । जयतु गुजरातम् ।

* ૨૫ સપ્ટે કાર્યશાળા કર્ણાવતી