સભ્ય:Aniket

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

Mywikiprofilepic.png

મારી છબી !!
સુપ્રભાત!
આપનું મારા પાના પર સ્વાગત છે.

મારા વિષે


ગુજરાતી વિકિપિડિયા પર હું ઇ.સ. ૨૦૦૫થી યથાશક્તિ યોગદાન આપી રહ્યો છું. એ હકીકતને ધ્યાન પર લેતા જાણવા મળે છે કે સૌથી જુના અને હજુ પણ યોગદાન આપી રહ્યા હોય એવા સભ્યોની વિલુપ્ત થઇ રહેલી વિચરતી જનજાતિનો સભ્ય છું.
વિકિપિડીયા જ્યારે આપણે ખાતું ખોલાવીએ છીએ ત્યારે સભ્યનામ ઉપરાંત આપણને એક ક્રમાનુસાર નંબર પણ આપે છે. આગળ વાંચો...


Nuvola apps display.pngઆ સભ્ય વ્યવસાયે ઋજુસરંજામ ઘડવૈયા છે.
Noia 64 apps karm.svg આ સભ્ય વિકિપીડિયા પર 14 years, 4 months and 12 days થી છે
Gujarati naashta(snacks).jpgઆ સભ્યને ભાવનગરમાં મળતા ભૂંગળા-બટાકાં અને પાવ-ગાઠીંયા અનહદ ભાવે છે.