સૌથી જૂનાં પાનાં

Jump to navigation Jump to search

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૦૬:૩૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Updates for this page are running twice a month.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. જરથુષ્ટ્ર‏‎ (૨૧:૫૨, ૬ મે ૨૦૦૮)
 2. શાહ જમશેદજી‏‎ (૨૧:૫૫, ૬ મે ૨૦૦૮)
 3. શૂન્યાવકાશ‏‎ (૧૮:૨૫, ૨૮ મે ૨૦૦૮)
 4. હમીરપુર‏‎ (૦૬:૧૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 5. નાહન‏‎ (૧૮:૨૯, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 6. બિલાસપુર, હિમાચલ પ્રદેશ‏‎ (૨૦:૦૨, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 7. હવાઇ‏‎ (૨૦:૦૭, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 8. સિપા‏‎ (૨૦:૧૪, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 9. પાસીઘાટ‏‎ (૨૦:૧૭, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 10. યુપીયા‏‎ (૨૦:૩૬, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 11. યિંગકીયોંગ‏‎ (૨૦:૫૦, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 12. દાપારીજો‏‎ (૨૦:૫૬, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 13. ઝીરો, અરુણાચલ પ્રદેશ‏‎ (૨૧:૧૮, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 14. રોઇન્ગ‏‎ (૨૧:૨૩, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 15. ટીકમગઢ‏‎ (૧૬:૩૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 16. ડિંડોરી‏‎ (૧૭:૦૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 17. નરસિંહપુર‏‎ (૧૭:૦૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 18. નીમચ‏‎ (૧૭:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 19. બડવાની‏‎ (૧૭:૧૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 20. બાલાઘાટ‏‎ (૧૭:૧૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 21. ભિંડ‏‎ (૧૭:૨૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 22. મંડલા‏‎ (૧૭:૩૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 23. મંદસૌર‏‎ (૧૭:૪૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 24. રીવા‏‎ (૧૭:૪૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 25. રાયસેન‏‎ (૧૭:૫૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 26. રાજગઢ‏‎ (૧૭:૫૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 27. સાગર‏‎ (૧૭:૫૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 28. સીધી‏‎ (૧૮:૦૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 29. સિવની‏‎ (૧૮:૦૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 30. હોશંગાબાદ‏‎ (૧૮:૧૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 31. હરદા‏‎ (૧૮:૧૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 32. શાજાપુર‏‎ (૧૮:૧૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 33. શ્યોપુર‏‎ (૧૮:૨૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 34. સિહોર, મધ્ય પ્રદેશ‏‎ (૧૮:૩૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 35. શિમોગા‏‎ (૦૦:૩૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 36. હસન‏‎ (૦૦:૪૦, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 37. હાવેરી‏‎ (૦૦:૪૨, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 38. માંડ્યા‏‎ (૦૦:૫૩, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 39. બેલ્લારી‏‎ (૦૧:૦૧, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 40. બેલગામ‏‎ (૦૧:૦૯, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 41. બિડાર‏‎ (૦૧:૨૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 42. ધારવાડ‏‎ (૦૧:૨૯, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 43. દાવનગિરી‏‎ (૦૧:૩૪, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 44. વયનાડ‏‎ (૦૨:૫૧, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 45. ત્રિશ્શૂર‏‎ (૦૦:૧૦, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 46. પત્તનમત્તિટ્ટા‏‎ (૦૦:૨૪, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 47. નવાદા‏‎ (૦૩:૩૯, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 48. બિહાર શરીફ‏‎ (૦૩:૪૩, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 49. બેટિયાહ‏‎ (૦૩:૪૯, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 50. પૂર્ણિયા‏‎ (૦૩:૫૨, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)