ચિત્ર:Bronze medal.svg

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

મૂળભુત ફાઇલ(SVG ફાઇલ, માત્ર ૩૦૦ × ૩૦૦ પીક્સલ, ફાઇલનું કદ: ૫૦૦ byte)

આ ફાઇલ Wikimedia Commonsનો ભાગ છે અને શક્ય છે કે અન્ય પ્રકલ્પોમાં પણ વપરાઇ હોય. ત્યાંનાં મૂળ ફાઇલનાં વર્ણનનાં પાના પર આપેલું વર્ણન નીચે દર્શાવેલું છે.

સારાંશ:

Español: Dibujo de una medalla de bronce, basada en Image:Olympic rings.svg
English: Draw of a bronze medal, based in File:Olympic rings.svg
Deutsch: Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Datei:Olympic rings.svg.

Silver medal.svgSilver medal.svg Gold medal.svgGold medal.svg

પરવાના

હું, આ કાર્યનો પ્રકાશનાધિકાર ધારક, તેને નીચેના પરવાના હેઠળ અહીં પ્રકાશીત કરૂં છું:
w:en:Creative Commons

આરોપણ શેર- અલાઈક (બિન ભેદભાવ વહેંચણી)

આ ફાઈલ વપરાશની પરવાનગી : Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license.
તમે મુક્ત છો:
  • વહેંચવા – નકલ કરવા, વિતરણ કરવા અને રચનાઓ મોકલવા
  • રીમિક્સ કરવા કે મઠારવા – રચના અપનાવવા
નીચેની શરત હેઠળ:
  • આરોપણ – તમારે આ રચનાનો ઉપયોગ કરવા માટે લેખક કે પ્રકાશન અધિકાર ધારકની યોગ્ય માહિતી, પરવાનગી ‍(‌લાયસન્સ)ની કડી અને તેમાં ફેરફાર કર્યો હોય તો તેનો ઉલ્લેખ કરવો જ પડશે. તમે આ સત્તા અનુસાર જ આ રચનાનો પ્રયોગ થવો જોઈએ, પણ તેઓ તમને અથવા તમારા ઉપયોગ સાથે સંમત થાય છે તે રીતે નહીં.
  • શેર- અલાઈક (બિન ભેદભાવ વહેંચણી) – તમે જો આ રચનાને બદલશો કે તેમાં ઉમેરો કરશો તો પરીણામી કાર્યને તમારે પણ તે જ પરવાનગી હેઠળ પ્રકાશિત કરવું પડશે.

ફાઇલનો ઇતિહાસ

તારીખ/સમય ઉપર ક્લિક કરવાથી તે સમયે ફાઇલ કેવી હતી તે જોવા મળશે.

તારીખ/સમયલઘુચિત્રપરિમાણોસભ્યટિપ્પણી
વર્તમાન૧૦:૪૫, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩૧૦:૪૫, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૩૦૦ × ૩૦૦ (૫૦૦ byte)Sarangsmaller file
૧૬:૦૯, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૩૧૬:૦૯, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૩નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૩૦૦ × ૩૦૦ (૧ KB)Pyfischsmaller file
૧૯:૪૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩૧૯:૪૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૩૦૦ × ૩૦૦ (૩ KB)BaldBorisReverted to version as of 00:49, 26 August 2006
૦૨:૫૩, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૩૦૨:૫૩, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૩નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૩૦૦ × ૩૦૦ (૪ KB)Gambo7Bronze colour
૦૬:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૬૦૬:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૬નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૩૦૦ × ૩૦૦ (૩ KB)B1mbo{{es|Dibujo de una medalla de bronce, basada en Image:Olympic rings.svg}} {{en|Draw of a bronze medal, based in Image:Olympic rings.svg}} Medal 3

આ ફાઇલ માં નીચેનું પાનું વપરાયેલું છે:

ફાઇલનો વ્યાપક ઉપયોગ

નીચેની બીજી વિકિઓ આ ફાઈલ વાપરે છે:

આ ફાઇલના વધુ વૈશ્વિક વપરાશ જુઓ.

મૅટાડેટા