ઢાંચો:માહિતીચોકઠું પુસ્તક

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
માહિતીચોકઠું પુસ્તક  
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ઉપયોગ : નીચેનું લખાણ કોપી કરી લેખનાં પાને પેસ્ટ કરો. જરૂરી વિગતો ઉમેરો.

{{માહિતીચોકઠું પુસ્તક
| નામ      = 
| ચિત્ર      = 
| ચિત્ર શિર્ષક   = 
| લેખક     = 
| મૂળ શિર્ષક   = 
| અનુવાદક    = 
| ભાષ્યકાર    = 
| પૃષ્ઠ કલાકાર   = 
| દેશ      = 
| ભાષા     = 
| શૃંખલા     = 
| વિષય     = 
| પ્રકાર     = 
| પ્રકાશક    = 
| પ્રકાશન તારીખ  = 
| અંગ્રેજીમાં પ્રકાશન = 
| મીડિયા પ્રકાર  = 
| પાનાંઓ    = 
| દશાંશ વર્ગીકરણ = 
| oclc     = 
| દશાંશ વર્ગીકરણ = 
| LC_વર્ગીકરણ  = 
| પહેલાનું પુસ્તક  = 
| પછીનું પુસ્તક  = 
}}

ઉદાહરણ[ફેરફાર કરો]

પુસ્તક  
Cover
પુસ્તકનું મુખપૃષ્ઠ
લેખક લેખક
મૂળ શિર્ષક ચોપડી
અનુવાદક વિકિમિત્રો
ભાષ્યકાર ભાષ્યકાર
પૃષ્ઠ કલાકાર ચિતારો
દેશ ભારત
ભાષા ગુજરાતી
શૃંખલા જ્ઞાનશ્રેણી
વિષય સામાન્ય જ્ઞાન
પ્રકાશક વિકિસ્રોત
પ્રકાશન તારીખ ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩
પાનાંઓ ૧૧
પહેલાનું પુસ્તક અગાઉનું ૧
પછીનું પુસ્તક પછીનું ૧


{{માહિતીચોકઠું પુસ્તક
| નામ = પુસ્તક
| ચિત્ર = [[File:Example.jpg|200px|alt=Cover]]
| ચિત્ર શિર્ષક = પુસ્તકનું મુખપૃષ્ઠ
| લેખક = લેખક
| મૂળ શિર્ષક = ચોપડી
| અનુવાદક = વિકિમિત્રો
| ભાષ્યકાર = ભાષ્યકાર
| પૃષ્ઠ કલાકાર = ચિતારો
| દેશ = [[ભારત]]
| ભાષા = [[ગુજરાતી ભાષા|ગુજરાતી]]
| શૃંખલા = જ્ઞાનશ્રેણી
| વિષય = સામાન્ય જ્ઞાન
| પ્રકાર = 
| પ્રકાશક = વિકિસ્રોત
| પ્રકાશન તારીખ = ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩
| અંગ્રેજીમાં પ્રકાશન = book
| મીડિયા પ્રકાર = 
| પાનાંઓ = ૧૧
| isbn = 
| oclc = 
| દશાંશ વર્ગીકરણ = 
| LC વર્ગીકરણ = 
| પહેલાનું પુસ્તક = અગાઉનું ૧
| પછીનું પુસ્તક = પછીનું ૧
}}