Global account information

આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો
View account information

 

વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Aniket
  • નોંધેલ: ૦૦:૫૧, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૫ (૨ વર્ષો પહેલાં)
  • ફેરફારોની સંખ્યા ૨,૦૬૮
  • Number of attached accounts: ૩૨
સ્થાનીય ખાતાની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ca.wikipedia.org૧૮:૪૫, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૩:૩૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
de.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૫:૦૫, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૫ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૬ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૦:૫૧, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૫ઘર વિકિ(?)૧,૯૪૬sysop (temporary), autopatrolled, ipblock-exempt, transwiki
gu.wikiquote.org૧૫:૦૪, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૪:૩૭, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૩:૪૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૯:૪૭, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૩:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૮:૫૦, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૩:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
or.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૦:૧૧, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૭:૫૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૩:૪૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૦:૨૬, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
wikimania2015.wikimedia.org૧૨:૩૫, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૨:૩૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૯:૦૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)