ઇચ્છિત પાનાં

Jump to navigation Jump to search

List of non-existing pages with the most links to them, excluding pages which only have redirects linking to them. For a list of non-existent pages that have redirects linking to them, see the list of broken redirects.

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૦૭:૩૧, ૧૨ મે ૨૦૨૦એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Updates for this page are running twice a month.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. વિકિપીડિયા:Categorization‏‎ (૭૧૮ કડીઓ)
 2. વિકિપીડિયા:WikiProject Flag Template‏‎ (૫૩૩ કડીઓ)
 3. H:ILL‏‎ (૪૭૬ કડીઓ)
 4. ઢાંચાની ચર્ચા:માસ‏‎ (૩૮૧ કડીઓ)
 5. વિકિપીડિયા:TemplateData‏‎ (૩૨૪ કડીઓ)
 6. વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ‏‎ (૩૦૮ કડીઓ)
 7. શ્રેણી:CS1 maint: Multiple names: authors list‏‎ (૨૪૨ કડીઓ)
 8. વિકિપીડિયા:Substitution‏‎ (૧૮૪ કડીઓ)
 9. મદદ:Template‏‎ (૧૬૫ કડીઓ)
 10. WP:ALT‏‎ (૧૫૬ કડીઓ)
 11. Coordinated Universal Time‏‎ (૧૪૪ કડીઓ)
 12. વિકિપીડિયા:Protection policy‏‎ (૧૩૭ કડીઓ)
 13. ISO 4217‏‎ (૧૩૫ કડીઓ)
 14. Parsing‏‎ (૧૨૭ કડીઓ)
 15. વિકિપીડિયા:WikiProject Microformats‏‎ (૧૨૧ કડીઓ)
 16. List of countries by Human Development Index‏‎ (૧૧૯ કડીઓ)
 17. Chalcogen‏‎ (૧૧૮ કડીઓ)
 18. Period 1 element‏‎ (૧૧૮ કડીઓ)
 19. Period 2 element‏‎ (૧૧૮ કડીઓ)
 20. Period 3 element‏‎ (૧૧૮ કડીઓ)
 21. Period 4 element‏‎ (૧૧૮ કડીઓ)
 22. Pnictogen‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 23. આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુ‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 24. આલ્કલી ધાતુઓ‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 25. આવર્ત ૫નાં તત્વો‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 26. આવર્ત ૬નાં તત્વો‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 27. આવર્ત ૭નાં તત્વો‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 28. ઓગ્નેસ્સોન‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 29. કાર્બન સમૂહ‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 30. ટેનિસિન‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 31. નિહોનિયમ‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 32. ફ્લેરોવિયમ‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 33. બોરોન સમૂહ‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 34. મોસ્કોવિયમ‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 35. લિવરમોરીયમ‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 36. સમૂહ ૧૦નાં તત્વો‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 37. સમૂહ ૧૧નાં તત્વો‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 38. સમૂહ ૧૨નાં તત્વો‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 39. સમૂહ ૩નાં તત્વો‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 40. સમૂહ ૪નાં તત્વો‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 41. સમૂહ ૫નાં તત્વો‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 42. સમૂહ ૬નાં તત્વો‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 43. સમૂહ ૭નાં તત્વો‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 44. સમૂહ ૮નાં તત્વો‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 45. સમૂહ ૯નાં તત્વો‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 46. દેગવડા (તા.મહુવા)‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 47. નાની સોડવદરી (તા.મહુવા)‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 48. બીલા (તા.મહુવા)‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 49. ઢાંચો:આવર્ત કોષ્ટક (૩૨ સ્થંભો, નાનું)‏‎ (૧૧૫ કડીઓ)
 50. ઢાંચાની ચર્ચા:આવર્ત કોષ્ટક (૩૨ સ્થંભો, નાનું)‏‎ (૧૧૫ કડીઓ)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)