ઇચ્છિત પાનાં

Jump to navigation Jump to search

List of non-existing pages with the most links to them, excluding pages which only have redirects linking to them. For a list of non-existent pages that have redirects linking to them, see the list of broken redirects.

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૦૭:૦૫, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૯એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

આ પાનાની નવી આવૃત્તિઓ હાલમાં અક્રિય છે. અહીંની વિગતો હાલમાં રિફ્રેશ કરવામાં નહી આવે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. વિકિપીડિયા:Categorization‏‎ (૬૭૯ કડીઓ)
 2. વિકિપીડિયા:WikiProject Flag Template‏‎ (૫૨૬ કડીઓ)
 3. H:ILL‏‎ (૪૭૬ કડીઓ)
 4. ઢાંચાની ચર્ચા:માસ‏‎ (૩૮૧ કડીઓ)
 5. વિકિપીડિયા:TemplateData‏‎ (૩૧૧ કડીઓ)
 6. વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ‏‎ (૩૦૫ કડીઓ)
 7. શ્રેણી:CS1 maint: Multiple names: authors list‏‎ (૨૪૪ કડીઓ)
 8. WP:ALT‏‎ (૧૫૬ કડીઓ)
 9. મદદ:Template‏‎ (૧૫૩ કડીઓ)
 10. વિભાગ:Location map/data/India Gujarat‏‎ (૧૪૩ કડીઓ)
 11. Coordinated Universal Time‏‎ (૧૪૧ કડીઓ)
 12. ISO 4217‏‎ (૧૩૫ કડીઓ)
 13. શ્રેણી:Wikipedians by language‏‎ (૧૩૪ કડીઓ)
 14. વિકિપીડિયા:Substitution‏‎ (૧૩૩ કડીઓ)
 15. Parsing‏‎ (૧૨૩ કડીઓ)
 16. સમુહ ૩નાં તત્વો‏‎ (૧૧૯ કડીઓ)
 17. સુપરનોવા‏‎ (૧૧૯ કડીઓ)
 18. List of countries by Human Development Index‏‎ (૧૧૮ કડીઓ)
 19. અધાતુ‏‎ (૧૧૭ કડીઓ)
 20. અકુદરતી તત્વો‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 21. આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુ‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 22. આલ્કલી ધાતુઓ‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 23. આવર્ત કોષ્ટક-આવર્ત‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 24. આવર્ત કોષ્ટક-સમુહો‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 25. આવર્ત કોષ્ટકની શ્રેણી‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 26. આવર્ત ૧નાં તત્વો‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 27. આવર્ત ૨નાં તત્વો‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 28. આવર્ત ૩નાં તત્વો‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 29. આવર્ત ૪નાં તત્વો‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 30. આવર્ત ૫નાં તત્વો‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 31. આવર્ત ૬નાં તત્વો‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 32. આવર્ત ૭નાં તત્વો‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 33. ઍક્ટિનાઇડ‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 34. કૅલિફોર્નિયમ‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 35. નબળી ધાતુ‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 36. ફ્લેરોવિયમ‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 37. યુનુનૉક્ટિયમ‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 38. યુનુન્ટ્રિયમ‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 39. યુનુન્પેનટિયમ‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 40. યુનુન્સેપ્ટિયમ‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 41. લિવરમોરીયમ‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 42. લૅન્થેનાઇડ‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 43. સંક્રાંતિ ધાતુ‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 44. સમુહ ૧નાં તત્વો‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 45. સમુહ ૧૦નાં તત્વો‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 46. સમુહ ૧૧નાં તત્વો‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 47. સમુહ ૧૨નાં તત્વો‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 48. સમુહ ૧૩નાં તત્વો‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 49. સમુહ ૧૪નાં તત્વો‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)
 50. સમુહ ૧૫નાં તત્વો‏‎ (૧૧૬ કડીઓ)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)