ઇચ્છિત ફાઈલો

Jump to navigation Jump to search

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૧૮:૩૭, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૯એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

નીચેની ફાઈલ વપરાઈ છે પણ તે વિહરમન નથી. ફાઈલ અહીં હોવા તેવી ફાઈલોને પણ પરદેશી રીપોસીટરીમાંથી ફાઈલો યાદીમાં જોઈ શકાય છે. આવા પુનરાવર્તનોને struck out કાઢી નાખવામાં આવશે.વધારામાં, અસ્તિત્વમાં નહોય તેવી ફાઈલધરાવતાં પાનાની યાદી શ્રેણી:ફાઇલોની ત્રૂટક કડીઓવાળાં પાનાં.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. ચિત્ર:Insert-signature.png‏‎ (૪૨,૧૩૧ કડીઓ)
 2. ચિત્ર:Wiki letter w.svg‏‎ (૨૨,૬૩૮ કડીઓ)
 3. ચિત્ર:Flag of India.svg‏‎ (૧૯,૬૨૩ કડીઓ)
 4. ચિત્ર:Red pog.svg‏‎ (૧૯,૧૩૭ કડીઓ)
 5. ચિત્ર:India Gujarat location map.svg‏‎ (૧૮,૮૩૯ કડીઓ)
 6. ચિત્ર:India Gujarat locator map.svg‏‎ (૧૮,૭૩૨ કડીઓ)
 7. ચિત્ર:Boxed East arrow.svg‏‎ (૫,૨૯૩ કડીઓ)
 8. ચિત્ર:Compass rose pale.svg‏‎ (૫,૨૯૩ કડીઓ)
 9. ચિત્ર:East.svg‏‎ (૫,૨૯૩ કડીઓ)
 10. ચિત્ર:North.svg‏‎ (૫,૨૯૩ કડીઓ)
 11. ચિત્ર:South.svg‏‎ (૫,૨૯૩ કડીઓ)
 12. ચિત્ર:West.svg‏‎ (૫,૨૯૩ કડીઓ)
 13. ચિત્ર:Test Template Info-Icon - Version (2).svg‏‎ (૨,૬૨૨ કડીઓ)
 14. ચિત્ર:Commons-logo.svg‏‎ (૧,૫૬૫ કડીઓ)
 15. ચિત્ર:Information icon4.svg‏‎ (૬૬૦ કડીઓ)
 16. ચિત્ર:Edit-copy green.svg‏‎ (૫૯૨ કડીઓ)
 17. ચિત્ર:Edit-clear.svg‏‎ (૫૧૫ કડીઓ)
 18. ચિત્ર:Blue pencil.svg‏‎ (૪૧૬ કડીઓ)
 19. ચિત્ર:Wikisource-logo.svg‏‎ (૨૪૩ કડીઓ)
 20. ચિત્ર:Icon Translate to Gujarati.png‏‎ (૨૨૮ કડીઓ)
 21. ચિત્ર:Geographylogo.png‏‎ (૨૨૨ કડીઓ)
 22. ચિત્ર:Lua-logo-nolabel.svg‏‎ (૧૮૯ કડીઓ)
 23. ચિત્ર:Wikiquote-logo.svg‏‎ (૧૭૮ કડીઓ)
 24. ચિત્ર:Yes check.svg‏‎ (૧૬૪ કડીઓ)
 25. ચિત્ર:Ambox warning yellow.svg‏‎ (૧૩૯ કડીઓ)
 26. ચિત્ર:Increase2.svg‏‎ (૧૩૮ કડીઓ)
 27. ચિત્ર:PD-icon.svg‏‎ (૧૩૪ કડીઓ)
 28. ચિત્ર:Ambox warning orange.svg‏‎ (૧૨૭ કડીઓ)
 29. ચિત્ર:Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg‏‎ (૧૨૦ કડીઓ)
 30. ચિત્ર:Question book-new.svg‏‎ (૧૧૩ કડીઓ)
 31. ચિત્ર:Green check.svg‏‎ (૧૧૧ કડીઓ)
 32. ચિત્ર:Bhadar River (Near navi bandar).jpg‏‎ (૧૦૪ કડીઓ)
 33. ચિત્ર:Emoji u1f42f.svg‏‎ (૧૦૪ કડીઓ)
 34. ચિત્ર:Mango kesar variety.JPG‏‎ (૧૦૪ કડીઓ)
 35. ચિત્ર:Tapi River in Surat.jpg‏‎ (૧૦૪ કડીઓ)
 36. ચિત્ર:India location map.svg‏‎ (૯૯ કડીઓ)
 37. ચિત્ર:Wikinews-logo.svg‏‎ (૯૬ કડીઓ)
 38. ચિત્ર:P literature.svg‏‎ (૯૫ કડીઓ)
 39. ચિત્ર:Ambox important.svg‏‎ (૯૧ કડીઓ)
 40. ચિત્ર:Om symbol.svg‏‎ (૮૯ કડીઓ)
 41. ચિત્ર:Loudspeaker.svg‏‎ (૮૬ કડીઓ)
 42. ચિત્ર:Dark Red x.svg‏‎ (૮૫ કડીઓ)
 43. ચિત્ર:Dash.svg‏‎ (૮૫ કડીઓ)
 44. ચિત્ર:Yellow check.svg‏‎ (૮૫ કડીઓ)
 45. ચિત્ર:Science-symbol-2.png‏‎ (૮૨ કડીઓ)
 46. ચિત્ર:Kurukshetra.jpg‏‎ (૮૦ કડીઓ)
 47. ચિત્ર:Ambox notice.png‏‎ (૭૯ કડીઓ)
 48. ચિત્ર:Locator Dot.svg‏‎ (૭૮ કડીઓ)
 49. ચિત્ર:Location dot dark red.svg‏‎ (૭૭ કડીઓ)
 50. ચિત્ર:Crystal Clear action run.png‏‎ (૭૬ કડીઓ)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)