ઇચ્છિત ફાઈલો

Jump to navigation Jump to search

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૦:૪૫, ૨૨ મે ૨૦૧૯એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

નીચેની ફાઈલ વપરાઈ છે પણ તે વિહરમન નથી. ફાઈલ અહીં હોવા તેવી ફાઈલોને પણ પરદેશી રીપોસીટરીમાંથી ફાઈલો યાદીમાં જોઈ શકાય છે. આવા પુનરાવર્તનોને struck out કાઢી નાખવામાં આવશે.વધારામાં, અસ્તિત્વમાં નહોય તેવી ફાઈલધરાવતાં પાનાની યાદી શ્રેણી:ફાઇલોની ત્રૂટક કડીઓવાળાં પાનાં.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. ચિત્ર:Insert-signature.png‏‎ (૪૧,૦૧૪ કડીઓ)
 2. ચિત્ર:Wiki letter w.svg‏‎ (૨૨,૫૮૫ કડીઓ)
 3. ચિત્ર:Flag of India.svg‏‎ (૧૯,૬૨૨ કડીઓ)
 4. ચિત્ર:Red pog.svg‏‎ (૧૯,૧૩૨ કડીઓ)
 5. ચિત્ર:India Gujarat location map.svg‏‎ (૧૮,૮૩૭ કડીઓ)
 6. ચિત્ર:India Gujarat locator map.svg‏‎ (૧૮,૭૩૩ કડીઓ)
 7. ચિત્ર:Boxed East arrow.svg‏‎ (૫,૨૯૩ કડીઓ)
 8. ચિત્ર:Compass rose pale.svg‏‎ (૫,૨૯૩ કડીઓ)
 9. ચિત્ર:East.svg‏‎ (૫,૨૯૩ કડીઓ)
 10. ચિત્ર:North.svg‏‎ (૫,૨૯૩ કડીઓ)
 11. ચિત્ર:South.svg‏‎ (૫,૨૯૩ કડીઓ)
 12. ચિત્ર:West.svg‏‎ (૫,૨૯૩ કડીઓ)
 13. ચિત્ર:Test Template Info-Icon - Version (2).svg‏‎ (૨,૬૧૮ કડીઓ)
 14. ચિત્ર:Commons-logo.svg‏‎ (૧,૫૫૫ કડીઓ)
 15. ચિત્ર:Information icon4.svg‏‎ (૬૫૮ કડીઓ)
 16. ચિત્ર:Edit-copy green.svg‏‎ (૫૯૨ કડીઓ)
 17. ચિત્ર:Edit-clear.svg‏‎ (૫૧૪ કડીઓ)
 18. ચિત્ર:Blue pencil.svg‏‎ (૪૧૫ કડીઓ)
 19. ચિત્ર:Wikisource-logo.svg‏‎ (૨૪૦ કડીઓ)
 20. ચિત્ર:Icon Translate to Gujarati.png‏‎ (૨૨૯ કડીઓ)
 21. ચિત્ર:Geographylogo.png‏‎ (૨૨૩ કડીઓ)
 22. ચિત્ર:Lua-logo-nolabel.svg‏‎ (૧૮૭ કડીઓ)
 23. ચિત્ર:Wikiquote-logo.svg‏‎ (૧૭૮ કડીઓ)
 24. ચિત્ર:Yes check.svg‏‎ (૧૬૩ કડીઓ)
 25. ચિત્ર:Ambox warning yellow.svg‏‎ (૧૩૮ કડીઓ)
 26. ચિત્ર:Increase2.svg‏‎ (૧૩૭ કડીઓ)
 27. ચિત્ર:PD-icon.svg‏‎ (૧૩૩ કડીઓ)
 28. ચિત્ર:Ambox warning orange.svg‏‎ (૧૨૭ કડીઓ)
 29. ચિત્ર:Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg‏‎ (૧૨૦ કડીઓ)
 30. ચિત્ર:Question book-new.svg‏‎ (૧૧૨ કડીઓ)
 31. ચિત્ર:Green check.svg‏‎ (૧૧૧ કડીઓ)
 32. ચિત્ર:Bhadar River (Near navi bandar).jpg‏‎ (૧૦૪ કડીઓ)
 33. ચિત્ર:Emoji u1f42f.svg‏‎ (૧૦૪ કડીઓ)
 34. ચિત્ર:Mango kesar variety.JPG‏‎ (૧૦૪ કડીઓ)
 35. ચિત્ર:Tapi River in Surat.jpg‏‎ (૧૦૪ કડીઓ)
 36. ચિત્ર:India location map.svg‏‎ (૯૬ કડીઓ)
 37. ચિત્ર:Wikinews-logo.svg‏‎ (૯૬ કડીઓ)
 38. ચિત્ર:P literature.svg‏‎ (૯૫ કડીઓ)
 39. ચિત્ર:Ambox important.svg‏‎ (૯૨ કડીઓ)
 40. ચિત્ર:Om symbol.svg‏‎ (૮૯ કડીઓ)
 41. ચિત્ર:Loudspeaker.svg‏‎ (૮૬ કડીઓ)
 42. ચિત્ર:Dark Red x.svg‏‎ (૮૫ કડીઓ)
 43. ચિત્ર:Dash.svg‏‎ (૮૫ કડીઓ)
 44. ચિત્ર:Yellow check.svg‏‎ (૮૫ કડીઓ)
 45. ચિત્ર:Science-symbol-2.png‏‎ (૮૨ કડીઓ)
 46. ચિત્ર:Ambox notice.png‏‎ (૭૯ કડીઓ)
 47. ચિત્ર:Kurukshetra.jpg‏‎ (૭૯ કડીઓ)
 48. ચિત્ર:Crystal Clear action run.png‏‎ (૭૬ કડીઓ)
 49. ચિત્ર:Disambig gray.svg‏‎ (૭૬ કડીઓ)
 50. ચિત્ર:Locator Dot.svg‏‎ (૭૬ કડીઓ)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)