ઇચ્છિત ફાઈલો

Jump to navigation Jump to search

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૧:૨૯, ૨૮ મે ૨૦૨૦એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

નીચેની ફાઈલ વપરાઈ છે પણ તે વિહરમન નથી. ફાઈલ અહીં હોવા તેવી ફાઈલોને પણ પરદેશી રીપોસીટરીમાંથી ફાઈલો યાદીમાં જોઈ શકાય છે. આવા પુનરાવર્તનોને struck out કાઢી નાખવામાં આવશે.વધારામાં, અસ્તિત્વમાં નહોય તેવી ફાઈલધરાવતાં પાનાની યાદી શ્રેણી:ફાઇલોની ત્રૂટક કડીઓવાળાં પાનાં.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. ચિત્ર:Insert-signature.png‏‎ (૪૯,૨૨૩ કડીઓ)
 2. ચિત્ર:Wiki letter w.svg‏‎ (૨૨,૬૬૪ કડીઓ)
 3. ચિત્ર:Flag of India.svg‏‎ (૧૯,૬૪૩ કડીઓ)
 4. ચિત્ર:Red pog.svg‏‎ (૧૯,૧૮૧ કડીઓ)
 5. ચિત્ર:India Gujarat location map.svg‏‎ (૧૮,૮૪૭ કડીઓ)
 6. ચિત્ર:India Gujarat locator map.svg‏‎ (૧૮,૭૩૧ કડીઓ)
 7. ચિત્ર:Boxed East arrow.svg‏‎ (૫,૩૧૦ કડીઓ)
 8. ચિત્ર:Compass rose pale.svg‏‎ (૫,૩૧૦ કડીઓ)
 9. ચિત્ર:East.svg‏‎ (૫,૩૧૦ કડીઓ)
 10. ચિત્ર:North.svg‏‎ (૫,૩૧૦ કડીઓ)
 11. ચિત્ર:South.svg‏‎ (૫,૩૧૦ કડીઓ)
 12. ચિત્ર:West.svg‏‎ (૫,૩૧૦ કડીઓ)
 13. ચિત્ર:Test Template Info-Icon - Version (2).svg‏‎ (૨,૮૫૨ કડીઓ)
 14. ચિત્ર:Commons-logo.svg‏‎ (૧,૬૬૧ કડીઓ)
 15. ચિત્ર:Information icon4.svg‏‎ (૮૦૮ કડીઓ)
 16. ચિત્ર:Edit-copy green.svg‏‎ (૬૨૯ કડીઓ)
 17. ચિત્ર:Edit-clear.svg‏‎ (૫૨૮ કડીઓ)
 18. ચિત્ર:OOjs UI icon edit-ltr-progressive.svg‏‎ (૪૭૭ કડીઓ)
 19. ચિત્ર:Wikisource-logo.svg‏‎ (૨૫૯ કડીઓ)
 20. ચિત્ર:Lua-Logo.svg‏‎ (૨૪૪ કડીઓ)
 21. ચિત્ર:Lua-logo-nolabel.svg‏‎ (૨૪૪ કડીઓ)
 22. ચિત્ર:Geographylogo.png‏‎ (૨૨૨ કડીઓ)
 23. ચિત્ર:Icon Translate to Gujarati.png‏‎ (૨૨૦ કડીઓ)
 24. ચિત્ર:Emoji u1f42f-2.0.svg‏‎ (૧૯૯ કડીઓ)
 25. ચિત્ર:Yes check.svg‏‎ (૧૯૫ કડીઓ)
 26. ચિત્ર:Wikiquote-logo.svg‏‎ (૧૮૩ કડીઓ)
 27. ચિત્ર:Increase2.svg‏‎ (૧૪૩ કડીઓ)
 28. ચિત્ર:PD-icon.svg‏‎ (૧૩૫ કડીઓ)
 29. ચિત્ર:Ambox warning yellow.svg‏‎ (૧૩૧ કડીઓ)
 30. ચિત્ર:Question book-new.svg‏‎ (૧૨૨ કડીઓ)
 31. ચિત્ર:Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg‏‎ (૧૨૧ કડીઓ)
 32. ચિત્ર:Ambox important.svg‏‎ (૧૧૫ કડીઓ)
 33. ચિત્ર:Green check.svg‏‎ (૧૧૩ કડીઓ)
 34. ચિત્ર:Emoji u1f42f.svg‏‎ (૧૧૧ કડીઓ)
 35. ચિત્ર:India location map.svg‏‎ (૧૦૫ કડીઓ)
 36. ચિત્ર:Bhadar River (Near navi bandar).jpg‏‎ (૧૦૪ કડીઓ)
 37. ચિત્ર:Mango kesar variety.JPG‏‎ (૧૦૪ કડીઓ)
 38. ચિત્ર:Tapi River in Surat.jpg‏‎ (૧૦૪ કડીઓ)
 39. ચિત્ર:P literature.svg‏‎ (૧૦૧ કડીઓ)
 40. ચિત્ર:Wikinews-logo.svg‏‎ (૯૮ કડીઓ)
 41. ચિત્ર:Loudspeaker.svg‏‎ (૯૪ કડીઓ)
 42. ચિત્ર:Om symbol.svg‏‎ (૯૧ કડીઓ)
 43. ચિત્ર:Wikipedia Library owl.svg‏‎ (૮૭ કડીઓ)
 44. ચિત્ર:Dark Red x.svg‏‎ (૮૫ કડીઓ)
 45. ચિત્ર:Dash.svg‏‎ (૮૫ કડીઓ)
 46. ચિત્ર:Science-symbol-2.png‏‎ (૮૫ કડીઓ)
 47. ચિત્ર:Yellow check.svg‏‎ (૮૫ કડીઓ)
 48. ચિત્ર:Flag of the United States.svg‏‎ (૮૧ કડીઓ)
 49. ચિત્ર:Kurukshetra.jpg‏‎ (૮૧ કડીઓ)
 50. ચિત્ર:Wikibooks-logo.svg‏‎ (૮૧ કડીઓ)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)