ઇચ્છિત શ્રેણીઓ

Jump to navigation Jump to search

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૧૮:૪૭, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. Templates using TemplateData‏‎ (૩૧૧ સદસ્યો)
 2. CS1 maint: Multiple names: authors list‏‎ (૨૪૧ સદસ્યો)
 3. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (૨૦૮ સદસ્યો)
 4. Country data redirects‏‎ (૧૮૨ સદસ્યો)
 5. Wikipedia protected templates‏‎ (૧૫૪ સદસ્યો)
 6. Pages using deprecated image syntax‏‎ (૧૪૦ સદસ્યો)
 7. Infobox templates‏‎ (૧૩૯ સદસ્યો)
 8. Subtemplates of Template Convert‏‎ (૧૨૦ સદસ્યો)
 9. Lua-based templates‏‎ (૯૮ સદસ્યો)
 10. Pages using infobox country with unknown parameters‏‎ (૮૩ સદસ્યો)
 11. Country data templates with distinct shortname‏‎ (૮૧ સદસ્યો)
 12. CS1 errors: external links‏‎ (૭૯ સદસ્યો)
 13. Unified table cell templates‏‎ (૭૭ સદસ્યો)
 14. CS1 maint: Explicit use of et al.‏‎ (૭૧ સદસ્યો)
 15. Navboxes using background colours‏‎ (૭૧ સદસ્યો)
 16. IUCN Red List least concern species‏‎ (૬૯ સદસ્યો)
 17. Portal templates with all redlinked portals‏‎ (૬૨ સદસ્યો)
 18. CS1 errors: ISBN‏‎ (૬૦ સદસ્યો)
 19. Pages with citations using unnamed parameters‏‎ (૫૯ સદસ્યો)
 20. Templates not safe for use in citation templates‏‎ (૫૯ સદસ્યો)
 21. Wikipedia substituted templates‏‎ (૫૯ સદસ્યો)
 22. Pages with URL errors‏‎ (૫૮ સદસ્યો)
 23. Country articles requiring maintenance‏‎ (૫૫ સદસ્યો)
 24. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (૫૨ સદસ્યો)
 25. CS1 maint: Extra text: authors list‏‎ (૫૦ સદસ્યો)
 26. Flag templates‏‎ (૪૯ સદસ્યો)
 27. Intricate templates‏‎ (૪૯ સદસ્યો)
 28. Exclude in print‏‎ (૪૫ સદસ્યો)
 29. CS1 maint: Extra text‏‎ (૪૩ સદસ્યો)
 30. CS1 errors: invisible characters‏‎ (૪૨ સદસ્યો)
 31. Chembox templates‏‎ (૪૧ સદસ્યો)
 32. Pages with citations having redundant parameters‏‎ (૩૮ સદસ્યો)
 33. Pages with citations lacking titles‏‎ (૩૭ સદસ્યો)
 34. Templates that add a tracking category‏‎ (૩૭ સદસ્યો)
 35. Pages using infobox country or infobox former country with the symbol caption or type parameters‏‎ (૩૫ સદસ્યો)
 36. Articles with dead external links from September 2010‏‎ (૩૩ સદસ્યો)
 37. CS1 errors: missing author or editor‏‎ (૩૩ સદસ્યો)
 38. Pages using infobox officeholder with unknown parameters‏‎ (૩૩ સદસ્યો)
 39. Redirects from moves‏‎ (૩૩ સદસ્યો)
 40. Modules subject to page protection‏‎ (૩૨ સદસ્યો)
 41. Articles with dead external links from October 2010‏‎ (૩૦ સદસ્યો)
 42. Pages using Template:Infobox musical artist with unknown parameters‏‎ (૩૦ સદસ્યો)
 43. String manipulation templates‏‎ (૨૯ સદસ્યો)
 44. Lang-x templates with other than ISO 639‏‎ (૨૮ સદસ્યો)
 45. Lang and lang-xx template errors‏‎ (૨૭ સદસ્યો)
 46. Templates generating hCards‏‎ (૨૭ સદસ્યો)
 47. Coord template‏‎ (૨૬ સદસ્યો)
 48. CS1 maint: Multiple names: editors list‏‎ (૨૫ સદસ્યો)
 49. Languages without family color codes‏‎ (૨૪ સદસ્યો)
 50. Pages with citations having bare URLs‏‎ (૨૪ સદસ્યો)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)