ઇચ્છિત શ્રેણીઓ

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૦૬:૩૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. Pages with TemplateStyles errors‏‎ (૩૩૮ સદસ્યો)
 2. Lua-based templates‏‎ (૧૯૭ સદસ્યો)
 3. Country data redirects‏‎ (૧૮૪ સદસ્યો)
 4. Wikipedia protected templates‏‎ (૧૭૪ સદસ્યો)
 5. Infobox templates‏‎ (૧૫૮ સદસ્યો)
 6. Flagicons with missing country data templates‏‎ (૧૨૮ સદસ્યો)
 7. Subtemplates of Template Convert‏‎ (૧૨૧ સદસ્યો)
 8. Redirects from moves‏‎ (૮૯ સદસ્યો)
 9. Webarchive template archiveis links‏‎ (૮૫ સદસ્યો)
 10. Country data templates with distinct shortname‏‎ (૮૩ સદસ્યો)
 11. All article disambiguation pages‏‎ (૭૮ સદસ્યો)
 12. All disambiguation pages‏‎ (૭૮ સદસ્યો)
 13. Unified table cell templates‏‎ (૭૭ સદસ્યો)
 14. CS1 maint: bot: original URL status unknown‏‎ (૭૬ સદસ્યો)
 15. IUCN Red List least concern species‏‎ (૭૨ સદસ્યો)
 16. Templates that add a tracking category‏‎ (૭૦ સદસ્યો)
 17. Templates not safe for use in citation templates‏‎ (૬૬ સદસ્યો)
 18. Country articles requiring maintenance‏‎ (૬૪ સદસ્યો)
 19. Portal templates with all redlinked portals‏‎ (૬૧ સદસ્યો)
 20. Exclude in print‏‎ (૫૮ સદસ્યો)
 21. Flag templates‏‎ (૫૭ સદસ્યો)
 22. Redirects from template shortcuts‏‎ (૫૪ સદસ્યો)
 23. Taxoboxes with the error color‏‎ (૫૦ સદસ્યો)
 24. CS1: abbreviated year range‏‎ (૪૬ સદસ્યો)
 25. Username internal link templates‏‎ (૪૪ સદસ્યો)
 26. Chembox templates‏‎ (૪૧ સદસ્યો)
 27. Intricate templates‏‎ (૪૧ સદસ્યો)
 28. Modules subject to page protection‏‎ (૩૮ સદસ્યો)
 29. Pages using infobox medical condition with unknown parameters‏‎ (૩૭ સદસ્યો)
 30. અનાથ લેખો from ડિસેમ્બર ૨૦૧૨‏‎ (૩૬ સદસ્યો)
 31. CS1 errors: missing name‏‎ (૩૫ સદસ્યો)
 32. Articles with dead external links from ડિસેમ્બર 2021‏‎ (૩૩ સદસ્યો)
 33. Articles using small message boxes‏‎ (૩૦ સદસ્યો)
 34. CS1 maint: date format‏‎ (૩૦ સદસ્યો)
 35. Sidebars with styles needing conversion‏‎ (૩૦ સદસ્યો)
 36. Articles with dead external links from સપ્ટેમ્બર 2021‏‎ (૨૯ સદસ્યો)
 37. Lang-x templates with other than ISO 639‏‎ (૨૯ સદસ્યો)
 38. Templates generating hCards‏‎ (૨૯ સદસ્યો)
 39. CS1 errors: extra text: edition‏‎ (૨૮ સદસ્યો)
 40. Languages without family color codes‏‎ (૨૮ સદસ્યો)
 41. String manipulation templates‏‎ (૨૮ સદસ્યો)
 42. Coord template‏‎ (૨૭ સદસ્યો)
 43. India political party colour templates‏‎ (૨૭ સદસ્યો)
 44. Infobox musical artist with missing or invalid Background field‏‎ (૨૭ સદસ્યો)
 45. Infobox holiday with missing field‏‎ (૨૬ સદસ્યો)
 46. Lang-x templates‏‎ (૨૫ સદસ્યો)
 47. Wikipedia formatting and function templates‏‎ (૨૫ સદસ્યો)
 48. File message boxes‏‎ (૨૩ સદસ્યો)
 49. Pages using infobox film with unknown parameters‏‎ (૨૩ સદસ્યો)
 50. Templates generating COinS‏‎ (૨૩ સદસ્યો)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)