ઇચ્છિત શ્રેણીઓ

Jump to navigation Jump to search

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૧૮:૩૭, ૧૯ મે ૨૦૧૯એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. Convert errors‏‎ (૪૩૬ સદસ્યો)
 2. Templates using TemplateData‏‎ (૩૦૯ સદસ્યો)
 3. CS1 maint: Multiple names: authors list‏‎ (૨૪૨ સદસ્યો)
 4. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (૨૦૮ સદસ્યો)
 5. Country data redirects‏‎ (૧૮૨ સદસ્યો)
 6. Wikipedia protected templates‏‎ (૧૫૪ સદસ્યો)
 7. Pages using deprecated image syntax‏‎ (૧૩૯ સદસ્યો)
 8. Infobox templates‏‎ (૧૩૮ સદસ્યો)
 9. Subtemplates of Template Convert‏‎ (૧૨૦ સદસ્યો)
 10. Lua-based templates‏‎ (૯૭ સદસ્યો)
 11. Pages using infobox country with unknown parameters‏‎ (૮૩ સદસ્યો)
 12. Country data templates with distinct shortname‏‎ (૮૧ સદસ્યો)
 13. CS1 errors: external links‏‎ (૭૯ સદસ્યો)
 14. Unified table cell templates‏‎ (૭૭ સદસ્યો)
 15. CS1 maint: Explicit use of et al.‏‎ (૭૩ સદસ્યો)
 16. Navboxes using background colours‏‎ (૭૧ સદસ્યો)
 17. IUCN Red List least concern species‏‎ (૬૯ સદસ્યો)
 18. CS1 errors: ISBN‏‎ (૬૦ સદસ્યો)
 19. Pages with citations using unnamed parameters‏‎ (૫૯ સદસ્યો)
 20. Templates not safe for use in citation templates‏‎ (૫૯ સદસ્યો)
 21. Wikipedia substituted templates‏‎ (૫૯ સદસ્યો)
 22. CS1 maint: Extra text: authors list‏‎ (૫૮ સદસ્યો)
 23. Pages with URL errors‏‎ (૫૮ સદસ્યો)
 24. Country articles requiring maintenance‏‎ (૫૫ સદસ્યો)
 25. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (૫૨ સદસ્યો)
 26. Flag templates‏‎ (૪૯ સદસ્યો)
 27. Intricate templates‏‎ (૪૯ સદસ્યો)
 28. Pages with citations having redundant parameters‏‎ (૪૮ સદસ્યો)
 29. Exclude in print‏‎ (૪૪ → ૪૫ members)
 30. Chembox templates‏‎ (૪૧ સદસ્યો)
 31. CS1 errors: invisible characters‏‎ (૪૦ સદસ્યો)
 32. CS1 maint: Extra text‏‎ (૪૦ સદસ્યો)
 33. Portal templates with all redlinked portals‏‎ (૩૮ સદસ્યો)
 34. Templates that add a tracking category‏‎ (૩૮ સદસ્યો)
 35. Pages with citations lacking titles‏‎ (૩૬ સદસ્યો)
 36. CS1 errors: missing author or editor‏‎ (૩૪ સદસ્યો)
 37. Articles with dead external links from September 2010‏‎ (૩૩ સદસ્યો)
 38. Pages using infobox country or infobox former country with the symbol caption or type parameters‏‎ (૩૩ સદસ્યો)
 39. Pages using infobox officeholder with unknown parameters‏‎ (૩૩ સદસ્યો)
 40. Redirects from moves‏‎ (૩૩ સદસ્યો)
 41. Modules subject to page protection‏‎ (૩૨ સદસ્યો)
 42. Articles with dead external links from October 2010‏‎ (૩૦ સદસ્યો)
 43. String manipulation templates‏‎ (૨૯ સદસ્યો)
 44. Lang-x templates with other than ISO 639‏‎ (૨૮ સદસ્યો)
 45. Lang and lang-xx template errors‏‎ (૨૭ સદસ્યો)
 46. Templates generating hCards‏‎ (૨૭ સદસ્યો)
 47. Coord template‏‎ (૨૬ સદસ્યો)
 48. CS1 maint: Multiple names: editors list‏‎ (૨૫ સદસ્યો)
 49. CS1 maint: Missing pipe‏‎ (૨૩ સદસ્યો)
 50. India political party colour templates‏‎ (૨૩ સદસ્યો)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)