ઇચ્છિત શ્રેણીઓ

Jump to navigation Jump to search

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૧:૩૦, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. Templates using TemplateData‏‎ (૨૪૩ સદસ્યો)
 2. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (૨૦૫ સદસ્યો)
 3. Country data redirects‏‎ (૧૮૪ સદસ્યો)
 4. Wikipedia protected templates‏‎ (૧૫૨ સદસ્યો)
 5. Infobox templates‏‎ (૧૪૭ સદસ્યો)
 6. Lua-based templates‏‎ (૧૪૩ સદસ્યો)
 7. Flagicons with missing country data templates‏‎ (૧૨૭ સદસ્યો)
 8. Subtemplates of Template Convert‏‎ (૧૨૦ સદસ્યો)
 9. Pages using infobox country with unknown parameters‏‎ (૯૨ સદસ્યો)
 10. Country data templates with distinct shortname‏‎ (૮૨ સદસ્યો)
 11. Unified table cell templates‏‎ (૭૭ સદસ્યો)
 12. CS1 maint: Explicit use of et al.‏‎ (૭૦ સદસ્યો)
 13. IUCN Red List least concern species‏‎ (૭૦ સદસ્યો)
 14. Portal templates with all redlinked portals‏‎ (૬૩ સદસ્યો)
 15. Templates not safe for use in citation templates‏‎ (૬૩ સદસ્યો)
 16. Wikipedia substituted templates‏‎ (૬૩ સદસ્યો)
 17. CS1 errors: ISBN‏‎ (૬૦ સદસ્યો)
 18. Pages with URL errors‏‎ (૬૦ સદસ્યો)
 19. Flag templates‏‎ (૫૭ સદસ્યો)
 20. Pages with citations using unnamed parameters‏‎ (૫૭ સદસ્યો)
 21. CS1 maint: Extra text: authors list‏‎ (૫૬ સદસ્યો)
 22. Country articles requiring maintenance‏‎ (૫૪ સદસ્યો)
 23. Infobox mapframe without OSM relation ID on Wikidata‏‎ (૫૪ સદસ્યો)
 24. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (૫૩ સદસ્યો)
 25. Redirects from moves‏‎ (૫૨ સદસ્યો)
 26. Exclude in print‏‎ (૫૧ સદસ્યો)
 27. Intricate templates‏‎ (૫૧ સદસ્યો)
 28. Templates that add a tracking category‏‎ (૪૯ સદસ્યો)
 29. Chembox templates‏‎ (૪૧ સદસ્યો)
 30. Pages using infobox country or infobox former country with the symbol caption or type parameters‏‎ (૩૯ સદસ્યો)
 31. Pages using infobox medical condition with unknown parameters‏‎ (૩૮ સદસ્યો)
 32. Pages with citations having redundant parameters‏‎ (૩૭ સદસ્યો)
 33. Pages with citations lacking titles‏‎ (૩૬ સદસ્યો)
 34. Username internal link templates‏‎ (૩૫ સદસ્યો)
 35. અનાથ લેખો from ડિસેમ્બર ૨૦૧૨‏‎ (૩૫ સદસ્યો)
 36. Articles containing ઉર્દુ-language text‏‎ (૩૪ સદસ્યો)
 37. Redirects from template shortcuts‏‎ (૩૪ સદસ્યો)
 38. Articles with dead external links from September 2010‏‎ (૩૩ સદસ્યો)
 39. Modules subject to page protection‏‎ (૩૩ સદસ્યો)
 40. Pages using infobox officeholder with unknown parameters‏‎ (૩૧ સદસ્યો)
 41. CS1 errors: missing author or editor‏‎ (૩૦ સદસ્યો)
 42. Articles with dead external links from October 2010‏‎ (૨૯ સદસ્યો)
 43. Lang-x templates with other than ISO 639‏‎ (૨૯ સદસ્યો)
 44. String manipulation templates‏‎ (૨૯ સદસ્યો)
 45. Official website different in Wikidata and Wikipedia‏‎ (૨૮ સદસ્યો)
 46. Templates generating hCards‏‎ (૨૮ સદસ્યો)
 47. Languages without family color codes‏‎ (૨૭ સદસ્યો)
 48. Pages using Template:Infobox musical artist with unknown parameters‏‎ (૨૭ સદસ્યો)
 49. India political party colour templates‏‎ (૨૬ સદસ્યો)
 50. Pages containing cite templates with deprecated parameters‏‎ (૨૬ સદસ્યો)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)