ફાઇલોની યાદી

આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

આ વિશિષ્ટ પાનું બધી અપલોડ કરાયેલી ફાઈલો દર્શાવે છે.

ફાઇલોની યાદી
 
પહેલું પાનું
પાછળનું પાનું
છેલ્લું પાનું
તારીખ નામ લઘુચિત્ર માપ સભ્ય વર્ણન
૧૫:૫૪, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪ Election Commission of India Logo.png (ફાઇલ) ૨૩૫ KB Ashok modhvadia  
૧૬:૦૩, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૩ Border Roads Organisation logo.png (ફાઇલ) ૩૬ KB Ashok modhvadia == Summary == {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=Border Roads Organisation |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=http://www.bro.nic.in/indexab.asp <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for=Border Roads Organisation |Owner= |Website= |History=...
૧૩:૩૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨ Icon Translate to Gujarati.png (ફાઇલ) ૫૫ KB Ashok modhvadia =={{int:license-header}}== {{cc-by-sa-3.0}}
૨૦:૨૧, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨ રમેશ-પારેખ.jpg (ફાઇલ) ૨૩૮ KB Nileshbandhiya કવિશ્રી રમેશ પારેખ
૦૪:૩૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૨ Wikisource-newberg-gu-Padma.png (ફાઇલ) ૨૪ KB Dsvyas વિકિસ્ત્રોતનો લોગો પદ્મા ફોન્ટમાં શ્રેણી:વિકિસ્ત્રોત લોગો
૦૪:૩૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૨ Wikisource-newberg-gu-Rekha.png (ફાઇલ) ૨૪ KB Dsvyas વિકિસ્ત્રોતનો લોગો રેખા ફોન્ટમાં શ્રેણી:વિકિસ્ત્રોત લોગો
૦૪:૩૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૨ Wikisource-newberg-gu-Rekha-large.png (ફાઇલ) ૨૫ KB Dsvyas વિકિસ્ત્રોતનો લોગો મોટા રેખા ફોન્ટમાં શ્રેણી:વિકિસ્ત્રોત લોગો
૦૪:૩૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૨ Wikisource-newberg-gu.png (ફાઇલ) ૩૦ KB Dsvyas વિકિસ્ત્રોતનો અંગ્રેજી લોગો પ્રમાણે બનાવેલો લોગો શ્રેણી:વિકિસ્ત્રોત લોગો
૨૦:૫૬, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ Main gate1.jpg (ફાઇલ) ૧.૪૪ MB Sunil  
૨૦:૫૦, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ Gau mukh.jpg (ફાઇલ) ૭૩૨ KB Sunil  
૨૦:૪૭, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ Gaumukh1.jpg (ફાઇલ) ૮૧૬ KB Sunil  
૧૯:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧ Indian Railways logo.png (ફાઇલ) ૩૫૬ KB Abhijitsathe  
૧૮:૧૨, ૧૧ જૂન ૨૦૧૧ Gunvantrai-Acharya.jpg (ફાઇલ) ૨ KB Gujarati Sahitya Parishad ગુણવંતરાય આચાર્ય
૧૮:૧૧, ૧૧ જૂન ૨૦૧૧ Bhrugurai-Anjaria.jpg (ફાઇલ) ૨ KB Gujarati Sahitya Parishad ભૃગુરાય અંજારિયા
૧૮:૩૮, ૮ જૂન ૨૦૧૧ Jayant-Kothari.jpg (ફાઇલ) ૨ KB Gujarati Sahitya Parishad જયંત કોઠારી
૧૦:૧૮, ૩ જૂન ૨૦૧૧ 500px-05xywaimknx00f0lkk5s2p0s0q7fuzx.jpg (ફાઇલ) ૧૪૦ KB Ankit.modasa  
૧૫:૩૭, ૨૬ મે ૨૦૧૧ Kundanika-Kapadia.jpg (ફાઇલ) ૨ KB Gujarati Sahitya Parishad કુન્દનિકા કાપડિયા
૧૬:૦૮, ૨૨ મે ૨૦૧૧ Joseph Macwan.jpg (ફાઇલ) ૭૫ KB Pranay  
૦૩:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૧ Shaheed Veer MeghMayo.jpg (ફાઇલ) ૧૦ KB Pranay શહીદ વીર મેઘમાયો
૧૨:૩૪, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧ Prabhatdevji.JPG (ફાઇલ) ૩૯૭ KB Dkgohil ((It is my own work. {{GFDL}},{{Cc-by-sa-3.0}}))
૧૫:૨૦, ૫ માર્ચ ૨૦૧૧ I.p.mission.jpg (ફાઇલ) ૨૬૭ KB Sunil  
૧૫:૧૫, ૫ માર્ચ ૨૦૧૧ Bhagal.jpg (ફાઇલ) ૨૪૫ KB Sunil  
૦૪:૦૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧ Rohinton.jpg (ફાઇલ) ૬૮ KB Meera Khokhani  
૨૨:૩૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧ Jaagore.jpg (ફાઇલ) ૧૬ KB Meera Khokhani  
૨૨:૩૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧ Ramsena.jpg (ફાઇલ) ૧૪ KB Meera Khokhani  
૨૨:૨૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧ Pink1.jpg (ફાઇલ) ૯૮ KB Meera Khokhani  
૧૬:૨૩, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦ PJ2.jpg (ફાઇલ) ૮૯૭ KB Maharshi675 The image was sent by Pankaj Joshi himself to be used in Wikipedia. It is free from any copyright.
૧૦:૦૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૦ Mahakali.jpg (ફાઇલ) ૧૦૧ KB સતિષચંદ્ર Taken from eng wikipedia (GNU Free Documentation License & licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license versions 3.0, 2.5, 2.0, and 1.0.), Photograph by User:Sankarrukku of a painting in the Vajreswari temple, Kangra, India. ((GFDL}}
૧૭:૩૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૦ Picasa Dsc04384.jpg (ફાઇલ) ૧૧૭ KB Sunil {{GFDL}}
૦૮:૫૨, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦ BBT Books.jpg (ફાઇલ) ૪૭ KB V das {{Non-free book cover}}
૦૭:૪૦, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦ Back to Godhead Gujarati.pdf (ફાઇલ) ૧.૬૬ MB V das {{Non-free magazine cover}}
૦૯:૧૮, ૧૧ જૂન ૨૦૧૦ Bhagavad Gita As It Is Gujarati.jpg (ફાઇલ) ૬૫ KB V das == Summary == {{Information |Description={{gu|1=ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે એ ભગવદ્ ગીતાનું ભાષાંતર અને તેના દરેક શ્ર્લોક પર કરેલ�
૦૨:૩૪, ૩૧ મે ૨૦૧૦ Mob.jpeg (ફાઇલ) ૧૫ KB Ram Prasad Joshee  
૧૫:૨૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦ 916.gif (ફાઇલ) ૨ KB Hitesh.sher  
૧૪:૧૧, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૦ DSC00061.JPG (ફાઇલ) ૨૨ KB Hitesh.sher  
૧૧:૫૮, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૦ Talav.JPG (ફાઇલ) ૯૧૮ KB Hitesh.sher  
૧૫:૨૬, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૦ Mogalbara.jpg (ફાઇલ) ૧૯૯ KB Sunil nachan dogi
૧૯:૫૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૦ Jeera.jpg (ફાઇલ) ૧૧૭ KB Hitesh.sher  
૧૫:૦૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૦ Batata.JPG (ફાઇલ) ૨૫ KB Hitesh.sher  
૧૬:૪૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૦ Shrya.hanuman.JPG (ફાઇલ) ૪૦ KB Onlypatel2  
૧૬:૪૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૦ Balahanuman.sher.JPG (ફાઇલ) ૪૩ KB Onlypatel2  
૨૦:૩૪, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦ Sevpuri-ingradients.jpg (ફાઇલ) ૧.૨૫ MB Jaishree  
૨૦:૩૧, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦ Sevpuri-1.jpg (ફાઇલ) ૧.૫૩ MB Jaishree  
૨૦:૨૯, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦ Sevpuri-2.jpg (ફાઇલ) ૧.૩૩ MB Jaishree  
૨૦:૨૬, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦ Sevpuri-3.jpg (ફાઇલ) ૧.૩૯ MB Jaishree  
૧૧:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯ Guldasta.JPG (ફાઇલ) ૩૯ KB જીતેન્દ્રસિંહ અભિનંદન {{Cc-by-sa-3.0}} {{GFDL}}
૧૭:૪૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯ Tulsishyam3.JPG (ફાઇલ) ૭૯ KB જીતેન્દ્રસિંહ ગરમ પાણીનાં કુંડ, તુલસીશ્યામ મંદીર
૧૦:૦૭, ૪ જુલાઇ ૨૦૦૯ Jitendrasinh.jpg (ફાઇલ) ૪૫૯ KB જીતેન્દ્રસિંહ Jitendrasinh Chauhan
૧૨:૩૦, ૩ જુલાઇ ૨૦૦૯ Nishkalank Mahadev Koliyar.jpg (ફાઇલ) ૬૧ KB જીતેન્દ્રસિંહ શ્રી નિષ્કલંક મહાદેવ - કોળિયાક
૦૯:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૦૯ Panchmukhi Hanumanji.jpg (ફાઇલ) ૨૧૦ KB જીતેન્દ્રસિંહ શ્રી પંચમુખી હનુમાનજી (શ્રી પંચમુખી દરબાર મંદીર - ભિલવાડા-રાજસ્થાન)
પહેલું પાનું
પાછળનું પાનું
છેલ્લું પાનું