ફાઇલોની યાદી

આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

આ વિશિષ્ટ પાનું બધી અપલોડ કરાયેલી ફાઈલો દર્શાવે છે.

ફાઇલોની યાદી
 
તારીખ નામ લઘુચિત્ર માપ સભ્ય વર્ણન
૧૫:૫૪, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪ Election Commission of India Logo.png (ફાઇલ) ૨૩૫ KB Ashok modhvadia  
૧૬:૦૩, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૩ Border Roads Organisation logo.png (ફાઇલ) ૩૬ KB Ashok modhvadia == Summary == {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=Border Roads Organisation |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=http://www.bro.nic.in/indexab.asp <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for=Border Roads Organisation |Owner= |Website= |History=...
૦૭:૪૦, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦ Back to Godhead Gujarati.pdf (ફાઇલ) ૧.૬૬ MB V das {{Non-free magazine cover}}
૦૯:૧૮, ૧૧ જૂન ૨૦૧૦ Bhagavad Gita As It Is Gujarati.jpg (ફાઇલ) ૬૫ KB V das == Summary == {{Information |Description={{gu|1=ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે એ ભગવદ્ ગીતાનું ભાષાંતર અને તેના દરેક શ્ર્લોક પર કરેલ�
૨૩:૪૫, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૦૮ Sarnath Lion Capital of Ashoka.jpg (ફાઇલ) ૧૦ KB Ashok modhvadia File from English wikipedia. [http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Sarnath_Lion_Capital_of_Ashoka.jpg]