સભ્યની ચર્ચા:Avicennasis

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી
(સભ્યની ચર્ચા:AvicBot થી અહીં વાળેલું)

Invite to WikiConference India 2011[ફેરફાર કરો]

WCI banner.png

Hi Avicennasis,

The First WikiConference India is being organized in Mumbai and will take place on 18-20 November 2011.
You can see our Official website, the Facebook event and our Scholarship form.

But the activities start now with the 100 day long WikiOutreach.

Call for participation is now open, please submit your entries here. (last date for submission is 30 August 2011)

As you are part of Wikimedia India community we invite you to be there for conference and share your experience. Thank you for your contributions.

We look forward to see you at Mumbai on 18-20 November 2011