અવાજની ઝડપ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

અવાજની ઝડપ (ગતિ) ૧૨૩૫ કિલોમીટર (૭૬૭ માઇલ) પ્રતિ કલાકે અથવા ૩૩૦ મીટર (૧૦૮૩ ફૂટ) પ્રતિ સેકન્ડ જેટલી ભેજરહિત હવામાં હોય છે. અવાજ પ્રવાહી તેમજ ઘન પદાર્થમાંથી હવા કરતાં વધારે ઝડપથી પસાર થાય છે. અવાજની ઝડપ તાપમાન પર આધારિત હોય છે. ઓછા તાપમાને અવાજનો વેગ ઓછો હોય છે.

અવાજનો વેગ ગણવાનું વ્યવહારિક સુત્ર આ મુજબ છે:

જ્યાં: વિશિષ્ઠ ઉષ્ણતાનો ગુણોત્તર (૧.૪ હવા માટે) છે,

R હવાનો અચળાંક ( for air) છે,

T તાપમાન (in Kelvins) છે.

અંગ્રેજી ભાષામાં અવાજની ઝડપને The speed of sound અથવા Mach તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.