આર્કિમીડીઝ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
આર્કિમીડીઝ
Domenico-Fetti Archimedes 1620.jpg
જન્મની વિગત અંદાજે ઇ.સ. પૂર્વે ૨૮૭
Syracuse, Sicily
Magna Graecia
મૃત્યુની વિગત મે ૨, ૧૫૧૯
Syracuse, ગ્રીસ
રાષ્ટ્રીયતા ગ્રીક


ઉચ્ચાલન, તારકબળ(Buoyancy), તરલતા(Fluid statics), use of infinitesimals The Method of Mechanical Theorems, સ્ક્રૂપંપ જેવી મહાન શોધોના પણેતા Archimedes of Syracuse (ગ્રીક:Ἀρχιμήδης|Ἀρχιμήδης) એક મહાન વિજ્ઞાની હતા.