ઉત્પાદન ઇજનેરી

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
બીજા વિશ્વ યુદ્ધ દરમિયાન ફોર્ડ મોટર કંપનીનાં કારખાનામાં લશ્કરી વિમાનના સામૂહિક ઉત્પાદન હાંસલ કરવા માટે ઉત્પાદન એન્જીનિયરિંગ સિદ્ધાંતોનો ઉપયોગ.

ઉત્પાદન ઇજનેરી (પ્રોડક્શન એન્જીનિયરીંગ) એ યંત્ર ઉત્પાદન વિજ્ઞાન અને સંચાલન વિજ્ઞાનનું જોડાણ છે. પ્રોડક્શન એન્જીનિયર એ ઉત્પાદન કાર્યો અને તેના સંચાલન પડકારોના વિષયનો જ્ઞાતા હોય છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય ઉત્પાદન પ્રક્રિયાને સરળ, કરકસર યુક્ત અને સૌથી નફાકારક બનાવવા થાય છે.