એકે-૧૦૩

વિકિપીડિયામાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો


AK-103
AK-103.JPG
AK-103
Type Assault rifle
Place of origin  Russia
Service history
Used by See Users
Production history
Designer Mikhail Kalashnikov
Designed 1994
Manufacturer Izhmash
Number built 160,000+
Variants AK-104
Specifications
Weight ૩.૪ કિ.ગ્રા (૭.૫ રતલ) without magazine
Length ૯૪૩ મિ.મી (૩૭.૧ ઇં) stock extended / ૭૦૦ મિ.મી (૨૭.૬ ઇં) stock folded
Barrel length ૪૧૫ મિ.મી (૧૬.૩ ઇં)

Cartridge 7.62×39mm
Action Gas operated, rotating bolt
Rate of fire 600 rounds/min
Muzzle velocity ૭૩૫ મી/સે (૨,૪૧૧ ફુટ/સે)
Effective range ૫૦૦ મી (૫૫૦ વા)
Feed system 30-round detachable box magazine
Sights Notch rear on sight scale and half-globe post on front
એકે-૧૦૩

એકે-૧૦૩, આધુનિક રશિયન બનાવટની, કાલાશ્નિકોવ શ્રેણીની, ૭.૬૨ x ૩૯ મિ.મિ.ની આક્રમણ રાઇફલ છે.