એસી/ડીસી

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
એસી/ડીસી

એસી/ડીસી ૨૦૦૯માં
પૂર્વભૂમિકા
મૂળ ઑસ્ટ્રેલિયા
સંગીત શૈલી હેવી મેટલ, હાર્ડ રોક, રોક એન્ડ રોલ
વર્ષ સક્રીય 1968–આજ્પર્યંત
વેબસાઈટ www.acdc.com
સભ્યો
એંગસ યંગ
માલકોમ યંગ
ક્લિફ વિલિયમ્સ
બ્રાયન થોમસન
ફિલ રડ્ડ
ભૂતપૂર્વ સભ્યો
બોન સ્કોટ્ટ
ડેવ ઇવાન્સ
માર્ક ઇવાન્સ
લેરી વન ક્રાઇટ
કોલીન બરગસ
નિલ સ્મિથ
રોન કારપેન્ટર
રસ્સેલ કોલમન
નોએલ ટેયલર
પીટર ક્લેક
રોબ બેઇલી
સાઇમન રાઇટ
ક્રિસ સ્લેડ


એસી/ડીસી એક ઓસ્ટ્રેલિયન હાર્ડ રોક બેન્ડ, તેની રચના ભાઈઓ, માલ્કમ અને એંગસ યંગ, દ્વારા 1973 માં કરવામાં આવી હતી.