કાન

વિકિપીડિયામાંથી

કાન એ ધ્વનિ કે અવાજને પારખવાનું અંગ છે. તે માત્ર ધ્વનિ ગ્રહણ જ નહી પણ, સમતોલન અને શરીરની સ્થિતિ જાળવવામાં મદદ કરે છે. કાન ધ્વનિ પ્રણાલીનો ભાગ છે.

રચના[ફેરફાર કરો]

મનુષ્યના કાનની રચના. અહીં ધ્વનિ નહેરની લંબાઇ મોટી કરીને દર્શાવવામાં આવી છે.

બાહ્ય કાન[ફેરફાર કરો]

બાહ્ય કાનએ કાનનો સૌથી બહારનો દ્રશ્યમાન ભાગ છે.

મનુષ્યનો કાન

મધ્ય કાન[ફેરફાર કરો]

મધ્ય કાનએ પડદા પાછળનો હવાથી ભરેલો કાન છે. જેમાં ત્રણ હાડકાંઓનો સમાવેશ થાય છે.

મધ્ય કાનના ભાગો

આંતરિક કાન[ફેરફાર કરો]

આંતરિક કાન સૌથી અંદરનો ભાગ છે, જે સમતોલન જાળવવામાં મદદ કરે છે.

આંતરિક કાનના ભાગો