કીડી

વિકિપીડિયામાંથી

કીડી
Temporal range: 100–0Ma[૧]
Late Albian – Present
ફાયર એન્ટ્સ
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ e
Unrecognized taxon (fix): Formicoidea
Family: Formicidae
Latreille, 1809
Type species
Formica rufa
ઉપકુટુંબ
Cladogram of
subfamilies
MartialinaeLeptanillinaeAmblyoponinaeParaponerinaeAgroecomyrmecinaePonerinaeProceratiinae


Ecitoninae‡Aenictinae‡
DoryliniAenictogitoninae‡

Cerapachyinae‡*Leptanilloidinae‡DolichoderinaeAneuretinae

PseudomyrmecinaeMyrmeciinaeEctatomminaeHeteroponerinae
MyrmicinaeFormicinae


A phylogeny of the extant ant subfamilies.[૨][૩]
*Cerapachyinae is paraphyletic
‡ The previous dorylomorph subfamilies were synonymized under Dorylinae by Brady et al. in 2014[૪]

કીડી એ એક સામાન્ય રીતે બધે જ જોવા મળતું જંતુ છે. કીડીની ૧૨૦૦૦ કરતાં પણ વધુ જાતિઓનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવેલ છે. કીડી જમીનમાં દર બનાવી અથવા કોઇપણ પોલાણવાળા ભાગમાં પોતાનું રહેઠાણ બનાવે છે.

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

  1. Moreau CS, Bell CD, Vila R, Archibald SB, Pierce NE (April 2006). "Phylogeny of the ants: diversification in the age of angiosperms". Science. 312 (5770): 101–4. Bibcode:2006Sci...312..101M. doi:10.1126/science.1124891. PMID 16601190. S2CID 20729380.
  2. Ward PS (2007). "Phylogeny, classification, and species-level taxonomy of ants (Hymenoptera: Formicidae)" (PDF). Zootaxa. 1668: 549–563. doi:10.11646/zootaxa.1668.1.26.
  3. Rabeling C, Brown JM, Verhaagh M (September 2008). "Newly discovered sister lineage sheds light on early ant evolution". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 105 (39): 14913–7. Bibcode:2008PNAS..10514913R. doi:10.1073/pnas.0806187105. PMC 2567467. PMID 18794530.
  4. Brady SG, Fisher BL, Schultz TR, Ward PS (May 2014). "The rise of army ants and their relatives: diversification of specialized predatory doryline ants". BMC Evolutionary Biology. 14: 93. doi:10.1186/1471-2148-14-93. PMC 4021219. PMID 24886136.

બાહ્ય કડીઓ[ફેરફાર કરો]