ઘન

વિકિપીડિયામાંથી

ઘન (અંગ્રેજી:solid) (હિંદી:ठोस) પદાર્થનાં મુખ્ય ત્રણ સ્વરુપો પૈકીનું એક સ્વરુપ છે. આ સ્વરુપની ઓળખ પદાર્થની સંરચનાત્મક દૃઢતા અને વિકૃતિ (આકાર, આયતન અને સ્વરૂપમાં પરિવર્તન) પ્રતિ પ્રત્યક્ષ અવરોધના ગુણના આધાર પર કરવામાં આવે છે. ઠોસ પદાર્થોમાં ઉચ્ચ યંગ માપાંક અને અપરૂપતા માપાંક હોય છે. એનાથી વિપરીત, મોટાભાગના તરલ પદાર્થ નિમ્ન અપરૂપતા માપાંક વાળા હોય છે અને શ્યાનતા (Viscosity)નું પ્રદર્શન કરતા હોય છે. ભૌતિક વિજ્ઞાનની જે શાખામાં ઘન સ્વરુપનું અધ્યયન કરવામાં આવે છે, તેને ઘન-અવસ્થા ભૌતિકી કહેવામાં આવે છે. પદાર્થ વિજ્ઞાનમાં ઘન પદાર્થોના ભૌતિક તેમ જ રાસાયણિક ગુણો અને તેના અનુપ્રયોગનું અધ્યયન કરવામાં આવે છે. ઘન-અવસ્થા રસાયણમાં પદાર્થોના સંશ્લેષણ, તેની ઓળખ અને રાસાયણિક સંઘટનનું અધ્યયન કરવામાં આવે છે.

રવાદાર તેમ જ કાંચ-સદૃશ[ફેરફાર કરો]

ઘનના પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

ધાતુ[ફેરફાર કરો]

બહુલક[ફેરફાર કરો]

મૃત્કલા[ફેરફાર કરો]

મિશ્રણ[ફેરફાર કરો]

જૈવ-પદાર્થ[ફેરફાર કરો]

અર્દ્ધચાલક[ફેરફાર કરો]

રસાયનિક વિશ્લેષણ[ફેરફાર કરો]

ઘન પદાર્થનું રસાયણ[ફેરફાર કરો]

અકાર્બનિક[ફેરફાર કરો]

કાર્બનિક[ફેરફાર કરો]

ઘન-તરલ રસાયણ[ફેરફાર કરો]

સુક્ષ્મ-તકનીક[ફેરફાર કરો]

અનુપ્રયોગ[ફેરફાર કરો]

ભૌતિક ગુણ[ફેરફાર કરો]

ઇલેક્ટૉનિક[ફેરફાર કરો]

ઑપ્ટિકલ[ફેરફાર કરો]

ડાય-ઇલેક્ટ્રિક[ફેરફાર કરો]

યાંત્રિકી[ફેરફાર કરો]

ઉષ્મીય-યાંત્રિકી[ફેરફાર કરો]

વિદ્યુત-યાંત્રિકી[ફેરફાર કરો]

ઉષ્મીય-વૈદ્યુતિકી[ફેરફાર કરો]

આ પણ જુઓ[ફેરફાર કરો]

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

બાહ્ય કડીઓ[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:પદાર્થની અવસ્થાઓ