ચકલી

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

ચકલી એક નાનું, હલકા કત્થાઇ રંગનું, નાની પુંછ અને ટુંકી પણ મજબુત ચાંચ ધરાવતું પક્ષિ છે. મુખ્યત્વે તેં અનાજનાં દાણા તો ક્યારેંક નાના જંતુઓ પણ ખાય છે.