ચર્ચા:આસ્તા

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

Bold text આસ્તા માં શ્રીમદ્ રાજ્ન્દ્ર મન્દિર્ તેમજ્ રાધા ક્રિશ્ન મન્દિર્. તેમજ્ સહકારિ મંઙળી પણ આવેલ છે