ચર્ચા:એઇડ્સ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

એડસ એ કાયમી વિકારૉનુ જૂથ છે હયુમન ઈમયુનૉ ડેફિશિયનસી વાઈરસ(HIV)થી સંકમિત રૉગમાં પરિણામ આવે છે