ચર્ચા:લંડન

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

લ્લો! ળોન્દોન્ ઇસ્ અ નિચે ચિત્ય્! ઇ ક્નોવ્. યોઉ નેદ્દ્ન્ત્ તેલ્લ્ મે. બયે!!