ચર્ચા:સહસ્ત્રલિંગ તળાવ

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી

Please rewrite word "સહસ્ત્ર" as "સહસ્ર". Extra "ત" is wrong as per original pronunciation.

સહસ્ત્રલિંગ તળાવ વિશે ચર્ચા શરુ કરો

ચર્ચા શરૂ કરો