ચિત્ર:Seal of California.svg

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

મૂળભુત ફાઇલ(SVG ફાઇલ, માત્ર ૪૦૦ × ૩૯૯ પીક્સલ, ફાઇલનું કદ: ૩૮૦ KB)

આ ફાઇલ Wikimedia Commonsનો ભાગ છે અને શક્ય છે કે અન્ય પ્રકલ્પોમાં પણ વપરાઇ હોય. ત્યાંનાં મૂળ ફાઇલનાં વર્ણનનાં પાના પર આપેલું વર્ણન નીચે દર્શાવેલું છે.

સારાંશ:

Transwiki approved by: w:en:User:Dmcdevit

વર્ણન
English: Seal of the State of California
તારીખ
સ્રોત The base image came from [1] and is PD due to age.
લેખક Original uploader was Zscout370 at en.wikipedia
પરવાનગી
(આ ફાઈલનો ફરી ઉપયોગ)
Public domain This image shows a flag, a coat of arms, a seal or some other official insignia of the State of California or a governmental unit that derives its powers from the laws thereof. The use of such symbols is restricted in many countries. Improper usage may lead to criminal accusations in California per § 472 of the California Penal Code. These restrictions are independent of the copyright status.
Seal of California.svg
અન્ય આવૃત્તિઓ

Seal of California (B&W).svg

પરવાના

Public domain This work was created by a government unit (including state, county, city, and municipal government agencies) that derives its powers from the laws of the State of California and is subject to disclosure under the California Public Records Act (Government Code § 6250 et seq.). It is a public record that was not created by an agency which state law has allowed to claim copyright and is therefore in the public domain in the United States.

County of Santa Clara v. CFAC held that the State of California, or any government entity which derives its power from the State, cannot enforce a copyright in any record subject to the Public Records Act in the absence of another state statute giving it the authority to do so.
Note: Works that are considered "public records" but were not created by a state or municipal government agency may be copyrighted by their author; the Supremacy Clause of the United States Constitution prevents state law from overriding the author's right to copyright protection that is granted by federal law. For example, a state agency may post images online of the final appearance of a building under construction; while the images may have to be released by such agency since they are public records, their creator (eg. architecture/construction firm) retains copyright rights to the image unless the contract with the agency says otherwise. See: Government-in-the-Sunshine Manual: To what extent does federal law preempt state law regarding public inspection of records?.

Copyrightable Works by the State in the United States: Works published by agencies that are permitted to claim copyright per state law should be tagged with {{PD-US-GovEdict}} instead of this template due to the reasons listed on that template.

Disclaimer: The information provided, especially the list of agencies permitted to claim copyright, may not be complete. Wikimedia Commons makes no guarantee of the adequacy or validity of this information in this template (see disclaimer).

Seal of California.svg
Public domain
This work is in the public domain because it was published in the United States between 1924 and 1963 and although there may or may not have been a copyright notice, the copyright was not renewed. Unless its author has been dead for the required period, it is copyrighted in the countries or areas that do not apply the rule of the shorter term for US works, such as Canada (50 pma), Mainland China (50 pma, not Hong Kong or Macao), Germany (70 pma), Mexico (100 pma), Switzerland (70 pma), and other countries with individual treaties. See Commons:Hirtle chart for further explanation.

Deutsch | English | español | français | italiano | 日本語 | 한국어 | македонски | português | português do Brasil | русский | українська | 中文(台灣)‎ | +/−

Flag of the United States

અસલ - મૂળ અપલોડનો લોગ

date/time username resolution size edit summary
04:18, 7 October 2007 w:en:User:Zscout370 400×399 156 KB Created by me.

Image description page historia

link date/time username edit summary
[2] 11:24, 25 November 2007 w:en:User:Dmcdevit
[3] 17:02, 7 October 2007 w:en:User:Zscout370
[4] 11:06, 7 October 2007 w:en:User:ST47
[5] 11:06, 7 October 2007 w:en:User:ST47
[6] 04:23, 7 October 2007 w:en:User:Zscout370
[7] 04:20, 7 October 2007 w:en:User:STBotI
[8] 04:18, 7 October 2007 w:en:User:Zscout370 (Created by me.)

ફાઇલનો ઇતિહાસ

તારીખ/સમય ઉપર ક્લિક કરવાથી તે સમયે ફાઇલ કેવી હતી તે જોવા મળશે.

તારીખ/સમયલઘુચિત્રપરિમાણોસભ્યટિપ્પણી
વર્તમાન૨૨:૫૪, ૧૮ મે ૨૦૧૯૨૨:૫૪, ૧૮ મે ૨૦૧૯નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૪૦૦ × ૩૯૯ (૩૮૦ KB)BlcksxAdded elements missing from previous version: fifth ship, building, and smokestack/smoke on steamship. Corrected placement of the lance in front of Minerva's right forearm. Corrected placement of the miner's right hand on the far side of the pickax's handle.
૦૨:૧૪, ૨૨ મે ૨૦૧૦૦૨:૧૪, ૨૨ મે ૨૦૧૦નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૪૦૦ × ૩૯૯ (૧૫૩ KB)SvgalbertianRemoved remaining PNG elements.
૦૯:૦૯, ૨૧ મે ૨૦૧૦૦૯:૦૯, ૨૧ મે ૨૦૧૦નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૪૦૦ × ૩૯૯ (૧૪૯ KB)Zscout370Trying to remove some of the PNG elements.
૦૮:૦૫, ૨૧ મે ૨૦૧૦૦૮:૦૫, ૨૧ મે ૨૦૧૦નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૪૦૦ × ૩૯૯ (૧૫૧ KB)Zscout370There is nothing embeded from this, but I will see what I can do.
૨૧:૪૨, ૫ મે ૨૦૧૦૨૧:૪૨, ૫ મે ૨૦૧૦નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૪૦૦ × ૩૯૯ (૧૬૯ KB)HydrargyrumReverted to version as of 05:16, 8 April 2010; bad Inkscape format fails W3C Validator
૦૨:૩૩, ૫ મે ૨૦૧૦૦૨:૩૩, ૫ મે ૨૦૧૦નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૪૦૦ × ૩૯૯ (૧૬૯ KB)HydrargyrumFix alignment of lance elements; fix object stack problems introduced in last edit by Penubug (missing lance elements); saved as Inkscape SVG file
૧૦:૪૬, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૦૧૦:૪૬, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૦નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૪૦૦ × ૩૯૯ (૧૬૯ KB)Penubagadd a .2px stroke
૦૬:૩૬, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૭૦૬:૩૬, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૭નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૪૦૦ × ૩૯૯ (૧૫૬ KB)BetacommandBot Transwiki approved by: w:en:User:Dmcdevit {{Information |Description={{en|I am the creator of this image. The base image came from http://www.library.ca.gov/history/symbols.html#Heading1 and is PD due to age. category:Symbols of California}}

આ ફાઇલ માં નીચેનું પાનું વપરાયેલું છે:

ફાઇલનો વ્યાપક ઉપયોગ

નીચેની બીજી વિકિઓ આ ફાઈલ વાપરે છે:

આ ફાઇલના વધુ વૈશ્વિક વપરાશ જુઓ.

મૅટાડેટા